Gyvsidabris, Vakcinos ir CDC Baisiausias Košmaras

DALYVAUJANT MITINGE – p. Kenedis kalbėjo tėvams ir šalininkams, mitinge prieš CDC (Centers for Disease Control and Prevention), spalio mėn. 2015 m., apie tiesos nebuvimą ir skaidrumo agentūroje trūkumą.

Aplinkosaugos ir humanitarijos legenda RFK, Jr., visuomeninė žiniasklaida ir labai korumpuota CDC

Rita Shreffler, CHD Gynybos ir Informavimo tarnybos Direktorės, interviu

Daugiau nei tris dešimtmečius Robert F. Kennedy buvo vienas iš pirmaujančių pasaulio aplinkosaugos gynėjų. Jis yra Vandenininkų Aljanso (Waterkeeper Alliance) įkūrėjas ir prezidentas. Tai yra grupė, vienijanti 300-us vietinių vandenininkų organizacijų, esančių 34-iose šalyse, kuri atseka teršėjus ir paduoda juos į teismą. Jam vadovaujant, minėta grupė išaugo ir tapo didžiausia pasaulyje švaraus vandens gynimo organizacija.

Maždaug 2005-aisiais vakcinų sužalotų vaikų tėvai vis labiau susidurdavo su p. Kennedy kalbomis bei rašiniais apie nuodingą gyvsidabrio (timerosalį) konservantą. Juos apėmė nauja viltis, kad šis aplinkosaugos čempionas pagaliau atskleis tiesą apie vakcinų žalą ir pasieks teisingumą už sužalotus vaikus. Kennedy yra žinomas dėl savo nuožmaus ir negailestingo aplinkosauginio aktyvizmo bei pasisakymų už skaidrią vyriausybę ir kruopštumą (griežtumą) moksle. Dabar savo atkaklią energiją ir sudėtingas strategijas jis naudoja siekdamas atskleisti sukčiavimą bei korupciją CDC ir farmacijos pramonėje. Kartu su vakcinų saugumo advokatais Lyn Redwood ir Laura Bono, kurie jau yra legendos vakcinų sužalotų vaikų tėvų tarpe, jis įkūrė naują ne pelno siekiančią Vaikų Sveikatos Gynimo organizaciją. Autizmo bylos vykdančioji redaktorė Rita Shreffler kalbėjo su p. Kennedy apie CDC korupciją, farmacijos industrijos godumą, žiniasklaidos aplaidumą ir apie jo viziją dėl Vaikų Sveikatos Gynimo (Childrens Health Defense) organizacijos.

Rita Shreffler: Kaip Jūs pirmiausia įsitraukėte į vakcinų/autizmo ginčą?

Robert F. Kennedy: Į šį skandalą mane įtempė besispardantį ir klykiantį. Ankstyvais 2000-aisiais aš kovojau dėl kelių ieškinių „Riverkeeper“ ir „Waterkeeper“ vardu prieš anglimis kūrenamas elektrines. Keliavau po šalį kalbėdamas, be kita ko, apie išmetamo gyvsidabrio pavojų, kuriuo tuo metu buvo užterštos beveik visos gėlo vandens žuvys Amerikoje. Po daugelio tokių pasirodymų, į mane pradėjo kreiptis motinos. Jų tonas visuomet buvo pagarbus, bet kartu ir švelniai barantis. Jos sakė, kad jei aš rimtai noriu pašalinti gyvsidabrio pavojų, man reikia atkreipti dėmesį į timerosalį. Jų teigimu, būtent vakcinos buvo didžiausias gyvsidabrio poveikio vaikams veiksnys. Aš tikrai nenorėjau į tai veltis, nes vakcinos buvo labai toli nuo to, kuo aš užsiiminėjau. Aš visuomet buvau už skiepus. Mano visi vaikai buvo skiepyti, o ir aš pats kasmet skiepijausi gripo vakcina. Bet mane tos moterys sužavėjo. Dauguma jų buvo savo sričių specialistės: daktarės, teisininkės, mokslininkės, seselės ir vaistininkės. Jos buvo nepaprastai tvirtos, išsilavinusios, ypatingai gerai informuotos, racionalios ir įtikinančios.

PĖDSAKŲ KIEKIAI “Trace amounts” JUNGTINĖSE TAUTOSE – p. Kenedis panelinėje diskusijoje ir filmo peržiūroje 2015 m. rūgpjūčio 27 d.

RS: Ar tarp visų tų moterų buvo kokia viena konkreti mama, kuri pagaliau privertė Jus praryti masalą?

RFK: Taip, mano brolio Makso žmona, Vicky Strauss Kennedy, supažindino mane su psichologe, vardu Sarah Bridges. Jos sūnus Porteris buvo sužalotas vakcinų ir vėliau jam diagnozuotas autizmas. Po aštuonis metus trukusių kovų teismuose ji pagaliau gavo kompensaciją, paskirtą vakcinų teismo, kuris pripažino, kad Porterio autizmo, traukulių priepuolių bei smegenų pažeidimo priežastis buvo timerosalis (gyvsidabrio junginys) ir kokliušo vakcina. Ji mane įtikino pradėti gilintis į šį mokslą.

RS: Tai buvo bauginantis prašymas!

RFK: Aš visuomet mylėjau mokslą ir man patinka jį skaityti. Iki tol jau buvau išsprendęs daugybę šimtų aplinkosaugos bylų. Beveik visos jos buvo susijusios su moksliniais ginčais. Kai aš pradėjau skaityti apie timerosalį, mane pribloškė praraja tarp mokslinės realybės ir žiniasklaidos konsensuso (sutarimo). Visi pagrindiniai naujienų portalai bei televizijos daktarai tikino visuomenę, kad nebuvo nei vieno tyrimo, kuris patvirtintų, jog timerosalis yra nesaugus ar, kad gali sukelti autizmą. Šiek tiek praleidęs laiko PubMed aš sugebėjau rasti daugybę tyrimų, rodančių, kad timerosalis sukelia autizmą, o kartu ir virtinę recenzuojamos literatūros – daugiau nei 400 paskelbtų tyrimų – liudijančių apie jo mirtiną nuodingumą bei priežastinį ryšį su neurologine žala bei organų pažeidimais.

RS: Ką mes žinome apie timerosalio saugumo tyrimus?

RFK: Visų pirma, vakcinoms nėra taikomi saugos reikalavimai, kurie yra vykdomi su kitais vaistais FDA patvirtinimo proceso metu. Nėra nei didelio masto, nei dvigubai aklo, nei placebu kontroliuojamų tyrimų. Vieno, 1930 metais atlikto žmonių timerosalio tyrimo metu, kuomet timerosalis dar nebuvo naudojamas vakcinose, visi tiriamieji asmenys, kuriems buvo sušvirkštas timerosalis, mirė. 2004-aisiais FDA atstovas, liudydamas Kongreso komitetui pripažino, kad nei vienas vyriausybės ar privačiai finansuojamas tyrimas niekada neįrodė timerosalio saugumo. Kita vertus, yra pilna mokslinių tyrimų, rodančių, kad timerosalis NĖRA saugus. Keli šimtai PubMed randamų tyrimų sieja timerosalio poveikį su nervinės sistemos vystymosi ir imuninės sistemos ligomis, kurios dabar yra epideminio lygio tarp Amerikos vaikų kartos, gimusios po 1988m., kuomet CDC drastiškai padidino vaikystėje gaunamo timerosalio kiekį. Šie tyrimai apibendrinti mano knygoje Thimerosal – Let the Science Speak (Timerosalis – Tegu Mokslas Kalba). Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad padidėjęs timerosalio poveikis yra pagrindinis kaltininkas dėl staiga išaugusio sutrikimų, tokių kaip ADD (dėmesio trūkumo sutrikimas), ADHD (hyperaktyvumo ir dėmesio sutrikimas), kalbos atsilikimas, narkolepsija, SIDS (staigus kūdikio mirties sindromas), ASD (autizmo spektro sutrikimas), traukulių sutrikimai, tikas, anafilaksija, o taip pat ir astma bei maisto alergijos, skaičiaus. Pagal CDC duomenis vienas iš šešių vaikų Amerikoje – vadinamų „timerosalio karta“ – dabar kenčia dėl vystymosi negalios. Mes išleidome 80-ies paskelbtų mokslinių tyrimų kompendiumą (rinkinį), kurie nurodo tvirtą ryšį tarp timerosalio poveikio ir autizmo.

RS: CDC pradėjo naudoti timerosalį vakcinose aštuntojo dešimtmečio pabaigoje ir visi sutrikimai, įskaitant autizmą, pradėjo plisti tarp vaikų devinto dešimtmečio viduryje. Būtent tada tėvai ėmė pastebėti kaip jų sveiki vaikai regresuoja į autizmą po vakcinavimo.

RFK: Taip. Didėjantis tėvų ir pediatrų skundų skaičius susiejo naująjį, timerosaliu papildytą skiepų kalendorių su išaugusiu autizmo atvejų skaičiumi. Atsakydami į tai, 1999 metais CDC užsakė vidaus tyrėją iš Belgijos, Thomas Verstraeten, kad šis ištirtų „Vakcinų Saugos duomenų bazę“ („Vaccine Safety Datalink“), kuri yra didžiausia HMO surinkta Amerikos vaikystės vakcinų ir sveikatos įrašų saugykla. HMO duomenys aiškiai parodė, kad didžiulės gyvsidabrio dozės naujai išplėstame skiepų kalendoriuje sukėlė virtinę neurologinių sutrikimų epidemijų tarp Amerikos vaikų – ADD, ADHD, kalbos atsilikimas, miego sutrikimai, tikas ir autizmas. Šių duomenų rinkinių originali Verstraeteno analizė atrado tai, kad timerosalio poveikis padidina autizmo riziką 760%. Tuomet CDC sužinojo autizmo epidemijos priežastį.

RS: Kaip CDC reagavo į Verstraeteno tyrimo netikėtą atradimą?

RFK: Vakcinų skyrius sušaukė neeilinį WHO (Pasaulio sveikatos organizacija) bei FDA (Maisto ir vaistų administracija) valdytojų, vakcinų industrijos suinteresuotų asmenų ir Amerikos Pediatrijos Akademijos susitikimą Simpsonwood Konferencijų ir Rekolekcijų Centre Nokrose, Džordžijos Valstijoje 2000-aisiais m. Pranešama, kad jie surengė susitikimą tam, kad nuslėptų (apsaugotų) diskusijas nuo informacijos laisvės prašymų (FOIA). Dvi dienas trukusių pašėlusių diskusijų metu susitikimo dalyviai nusprendė uždrausti (pašalinti, atsikratyti) Verstraeteno tyrimą. Tuomet CDC nustūmė Verstraeteną į šalį ir subūrė industrijos bei CDC mokslininkų grupę tam, kad šie perdarytų tyrimą naudojant apgaulingas statistines priemones ir panaikintų autizmo signalą. Po keturių vis labiau apgaulingų pakartojimų, minėtai komandai pagaliau pavyko pašalinti signalą, siejantį timerosalį su autizmu ir virtine kitų neurologinio vystymosi sutrikimų. Šią versiją CDC paskelbė viešai ir pasakė visuomenei, kad timerosalis yra saugus. Kai tėvai paprašė jiems pateikti neapdorotus pirminius duomenis, CDC pareiškė, kad pirminiai duomenys kažkokiu būdu „pasimetė“ ir jokia nepriklausoma grupė šio rezultato patikrinti negali.

HUDSONO UPĖS DIDVYRIS – po Jungtinėse Tautose dokumentinio filmo “Trace amounts” peržiūros, p. Kenedis paaiškina svečiams, kokiu būdu “Riverkeeper” (upės gelbėtojai) padėjo atstatyti Hudsono upės būklę.

RS: Taigi, ar tada CDC pradėjo kurti savo garsius (žinomus) apgaulingus epidemiologinius tyrimus?

RFK: Būtent. Per sekančius dvejus metus CDC dirbo kartu su farmacijos pramone ir atliko septynis apgaulingus (sufalsifikuotus) epidemiologinius tyrimus su tikslu pašalinti timerosalį kaip autizmo epidemijos sukėlėją. Nei vienas šių tyrimų negali būti vadinamas saugumo tyrimu. Kiekvienas iš jų paprasčiausiai ieškojo nedidelio nurodytų ligų skaičiaus atitinkamose timerosalio paveiktose populiacijose. Visi jie yra siaubingai ydingi dėl netinkamos metodikos ar tyčinio sukčiavimo. Maža to, tai yra tyrimai, kuriuos CDC skelbia savo tinklapyje ir, kuriuos reguliariai cituoja jų atstovai tam, kad pateisintų gyvsidabrio buvimą vakcinose. Verta paminėti, kad patys CDC taip mažai tiki savo tyrimais, jog atšaukė 2012 m. Medicinos Instituto (IOM) numatytą atlikti jų mokslo apžvalgą kaip ir atsikratė 2006 m. Nacionalinės Toksikologijos Programos pateikta timerosalio saugumo apžvalga. 2004 m. Medicinos Institutas, CDC spaudimu, pateikė stulbinantį pareiškimą, kad, remiantis šiais septyniais ydingais tyrimais, mokslas nusistovėjo ir nebėra reikalo pradėti ar finansuoti naujus tyrimus priežastiniam ryšiui tarp timerosalio ir autizmo nustatyti. Ši deklaracija iš esmės nutraukė bet kokią įmanomą paramą mokslininkams, norintiems šį ryšį ištirti.

RS: CDC spekuliuoja (naudojasi) šiais septyniais epidemiologiniais tyrimais visame pasaulyje kaip timerosalio saugumo įrodymu.

RFK: Taip, ir CDC bei IOM atstovai paliko didžiulį nerimą keliantį susirašinėjimą el. paštu, leidžiantį suprasti, jog šie tyrimai buvo gaminami sąmoningai, kad panaikinti („išteisinti“) timerosalį. Iki kol aš su jais nesusidūriau, buvau įpratęs smulkiai analizuoti tyrimų dokumentus ir atrasti šlamštinį mokslą. Mano darbo metodikoje mes tai vadiname “tabako mokslu“, o jį generuoti (sukurti) samdomus asmenis – „biostitutais“. CDC pagrindinių duomenų valdytojas, išgarsėjęs dėl savo plačiai žinomų Daniškų tyrimų, buvo garsus verslininkas ir profesionalus biostitutas, vardu Poul Thorsen, kuris, iš tikrųjų, pasisavino CDC jam sumokėtus milijoną dolerių, kad atliktų tyrimus. Šiuo metu JAV teisingumo departamentas jį kaltina 22-jais nusikaltimais dėl elektroninės apgaulės bei pinigų plovimo ir, tuo pačiu, jis yra OIG labiausiai ieškomų asmenų sąrašo žvaigždė. Thorsen slapstosi nuo FTB Europoje. Nepaisant to, CDC vis dar naudoja Thorsen tyrimus kaip timerosalio saugumo įrodymą.

RS: Be to, kad skaitote moksinius tyrimus ar pats atlikote kokius nors tyrimus?

RFK: Aš kalbėjausi su pagrindiniais tyrėjais, tokiais kaip [Kentukio Universiteto Chemijos Katedros pirmininkas, toksikologas] Dr. Boyd Haley ir pasikviečiau federalinių agentūrų tyrėjus bei ekspertus, kad šie man padėtų suprasti tai, ką aš skaitau. Aš kalbėjau su Dr. Kathleen Stratton iš IOM ir su farmacijos pramonės atstovu Dr. Paul Offit.

RS: Na, tai (pastarieji) yra piktadarių pora! Kaip praėjo pokalbiai?

RFK: Draugiškai. Tuo metu nei vienam iš jų nejaučiau antipatijos. Neturėjau nei minties apie jų pagrindinį vaidmenį, kurį jie abu atliko apgaudinėdami visuomenę apie timerosalio saugumą. Jie abu noriai su manimi kalbėjo. Offit išreiškė susižavėjimą mano tėvu, kas yra efektyvus būdas mane suminkštinti. Aš jiems abiem uždaviau akivaizdų klausimą: „Kodėl nėščioms moterims mes patariame vengti žuvies dėl jose esančio neurotoksiško gyvsidabrio ir, tuo pačiu metu, toms pačioms nėščioms moterims bei jų naujagimiams rekomenduojame susišvirkšti daug didesnes gyvsidabrio dozes?“ Jie abu man pakartojo nuvalkiotą industrijos frazę, kad „etilo gyvsidabris vakcinose nėra toks pavojingas kaip metilo gyvsidabris žuvyje“, kurį visi pripažįsta esant neurotoksišku. Offit man paaiškino, kad etilo gyvsidabris nėra nuodingas, nes jis labai greitai pasišalina iš organizmo.

RS: Kokia buvo Jūsų reakcija?

RFK: Iki tol buvau skaitęs Burbacher beždžionių tyrimus, kurie patvirtino Offit teiginį, kad etilo gyvsidabris, esantis vakcinose, greitai pasišalina iš kraujo. Bet, Burbacher parodė, kad etilo gyvsidabris nepasišalina iš organizmo, kaip kad davė suprasti Offit mūsų telefoninio pokalbio metu. Vietoj to, jis patenka tiesiai į smegenis, kur greitai metabolizuojasi į labai nuodingą neorganinį gyvsidabrį ir ten nusėda, taip sukeldamas uždegimą bei smegenų pažeidimus. Burbacher parodė, kad neorganinis gyvsidabris smegenyse išlieka daugelį metų. Vietoj įrodymo, kad yra saugus, kaip kad teigė Offit, etilo gyvsidabrio savybė greitai pasišalinti iš kraujo parodė tik jo keliamą ypatingą pavojų: jis išnyko (dingo), nes lengvai perėjo smegenų-kraujo barjerą! Vakcinose naudojamas etilo gyvsidabris buvo daug labiau atsparesnis ir daug labiau nuodingesnis, nei žuvyje randamas metilo gyvsidabris. 2012 m. Guzzi tyrimas parodė, kad etilo gyvsidabris ląstelėms yra 50 kartų nuodingesnis. Kai aš Stratton ir Offit paminėjau Burbacher tyrimą, jie abu nutilo. Buvo akivaizdu, kad apie šį tyrimą jie žinojo. JIE ABU ŽINOJO, kad mokslas paneigė tai, ką jie man sakė. Jie buvo įpratę kalbėtis su žurnalistais, kurie nemėgo skaityti mokslinių tyrimų ir buvo patenkinti gautu nuraminimu.

RS: Ką pasakė Offit, kai Jūs jį konfrontavote?

RFK: Na, jis puikiai žinojo, kad meluoja, o dabar jis žinojo, kad ir aš žinau, jog jis meluoja. Buvo ilga nejauki pauzė. Tuomet buvo jo mikčiojimo akimirka: „Ėėė, aaa, mhhm, ką?“, po kurios sekė, dabar man jau pažįstama, Paulas Offitas minkštumas. Jis pasakė: „Na, Jūs esat teisus, Robertai, galutinio tyrimo nėra. Tai labiau visa tyrimų mozaika…“. Ir, tuomet, jam reikėjo išeiti.

RS: Kokia buvo Stratton reakcija?

RFK: Stratton buvo kur kas nuoširdesnė (atviresnė). Ji tiesiog ėmė ir pasakė: „Na, akivaizdu, kad jis nuodingas. Jei jo duodam pelėms, įvyksta blogi dalykai, o kai duodam žiurkėms, jos elgiasi keistai. Tai negali būti gerai žmonėms. Štai kodėl mes jį išimam iš visų vakcinų!”. Aš, beje, ėmiausi atsargumo priemonių, kad galėčiau įrašyti šiuos abu pokalbius.

RS: Taigi, koks buvo Jūsų atsakas?

RFK: Per vieną dieną aš pakalbėjau su dviem pagrindiniais timerosalio naudojimo vakcinose saugumo advokatais ir abu juos pagavau meluojančius. Po kelių dienų aš girdėjau kaip Offitas kartojo savo „geras gyvsidabris/blogas gyvsidabris“ dainelę jo interviu metu NPR programoje. Aš sau pagalvojau, „Šis žmogus yra gudrus šarlatanas, gyvatės nuodų pardavėjas ir jis visus apmulkino.“ Tai mane supykdė. Po to aš dar sužinojau, kad taipogi jis buvo parsidavėlis.

RS: Ka turite galvoje sakydamas „parsidavėlis“?

RFK: Na, mano pirminė prielaida buvo, kad jis tiesiog tarnavo vakcinų programai. Ir tik vėliau sužinojau, kad vakcinos Dr.Offitui buvo nepaprastai pelningas verslas.

RS: Kaip taip?

RFK: Jis yra pagrindinis Merck laikiklis (saugotojas), kuris „ištaiso vakcinų klaidas“. Ir už tarnybą abi kompanija Merck ir CDC, jį apdovanojo suteikdamos nepaprastai pelningas galimybes. 1999 m. CDC jam leido dalyvauti komitete, kuris balsavo už rotaviruso vakcinos įtraukimą į vakcinų kalendorių, nors jis dirbo pagal savo asmeninį rotaviruso patentą. Pasirinkdamas neatleisti pats savęs, jis nubalsavo už rotaviruso įtraukimą į kalendorių. Toji rotaviruso vakcinos versija sukėlė tiek daug kankinančių vaikų mirčių dėl žarnyno invaginacijos, kad CDC po metų turėjo ją atšaukti taip sudarant sąlygas Offito vakcinos versijai. Šis įvykių posūkis pavertė jį vakcinų magnatu. Jo rotaviruso vakcinos patentas buvo parduotas už 182 mln. dolerių. Gryna jo dalis buvo mažiausiai 29 mln. dolerių. Kai aš sužinojau apie šią jo avantiūrą bei kitas pinigines schemas, tiesiog pagalvojau, „Na, jis yra tiesiog nusikaltėlis.“

RS: Jis taip pat yra misogynistas (žeminantis moteris) ir chuliganas ( skatinantis patyčias).

RFK: Tai labai trikdo, nes žiniasklaida jį garbina lyg kokį dievaitį. Taip pat kaip ir visi nusikaltėliai, jis yra ir bailys. Juo abejojančias moteris jis vadina prietaringomis isterikėmis. Redakcijos puslapiuose jis rašo žiaurius dalykus apie motinas, kurių vaikai patyrė smegenų pažeidimus, o taip pat šneka nacionalinės ir televizijos laidose, kurios jam suteikia galimybę „spjaudytis nuodais“. Bet, jis atsisako diskutuoti su manimi ar su kuo nors kitu, kas supranta apie ką kalba.

RS: Kaip Jūs manote, kai Paulas Offitas sako, kad kūdikiams suleisti 10.000 vakcinų tuo pačiu metu yra saugu, ar jis pats tikrai tuo tiki?

RFK: Aš nesijaučiu kompetentingas psichoanalizuoti Offitą. Yra sunku pažvelgti į kito žmogaus mintis. Offito smegenys turėtų būti tikrai tamsios ir baisios, ir tai yra vieta, kurioje aš tikrai nenoriu atsidurti. Gindamiesi mes visi turime tam tikrų galimybių apgauti patys save, tad gali būti, kad Offitas taip pat talentingai apgaudinėja save kaip ir apgaudinėja visuomenę. Aptonas Sinkleris pastebėjo, kad „yra sunku priversti žmogų ką nors suprasti, kai jo atlyginimas priklauso nuo to, kad jis to nesuprastų.“ Bet, mano manymu, labiau tikėtina yra tai, kad jis žino, jog tai, ką jis sako yra nesąžininga. Metų metus jis teigė, kad 2004 m. Billo Thompsono tyrimas buvo timerosalio saugumo „galutinis įrodymas“. Ir apie tai nustojo kalbėti, kuomet Thompsonas pats paneigė savo tyrimą. Tai rodo tikslingą melavimą. Panašu, kad, kaip ir daugybė kitų žmonių, Offitas pats sau sugalvojo, kad visi mirę ir sužaloti vaikai yra tik netiesioginė žala (šalutinis poveikis) – nelaimingos aukos programoje, tarnaujančioje didesniam gėriui.

RS: Ar tai bent galima pavadinti teisėtu moraliniu skaičiavimu?

RFK: Turite galvoje nužudyti vieną vaiką, kad išgelbėti penkiasdešimt? Etikai ir teologai galėtų dėl to ginčytis. Bet tai nėra Offito tikroji moralinė dilema. Offito aršus moralinis argumentas yra visiškas industrijos pozicijos apgynimas, jog visos vakcinos visada yra saugios visiems žmonėms ir, kad timerosalio saugumas yra nenuginčijamas. Toks požiūris tik bereikalingai pakenkė labiausiai pažeidžiamoms grupėms, kurias buvo galima lengvai apsaugoti. Tai yra nepagrįsta teologija, paaukojusi milijonus vaikų ne dėl didesnio gėrio, bet dėl pačios jos esmės. Kaip pagrindinis vakcinų industrijos timerosalio „pardavėjas“, Offit nepaprastai sėkmingai sukūrė faktais pagrįstai tikrovei gana įtikinamą alternatyvą ir pardavė ją kaip karnavalo barkeris (asmuo, pritraukiantis daugiau lankytojų į renginį, juos viliodamas). Jis save pavertė keistos dogmos vyriausiuoju maldininku, jog sušvirkšti gyvsidabrį kūdikiams yra kažkaip saugu.

RS: Jūs kažkada sulyginote autizmo epidemiją su holokaustu. Toks apibūdinimas leido daugeliui tėvų pasijusti, kad pagaliau kažkas suprato jų potyrius.

RFK: Taip. Vėliau aš atsiprašiau, nes spauda pavertė mano šio žodžio pavartojimą visišku chaosu. Mano atsiprašymas buvo nuoširdus. Yra teisiškai argumentuota, kad šis terminas yra patentuotas Hitlerio aukoms apibūdinti. Hitlerio kampanija pramoniniu efektyvumu siekė tikslingai sunaikinti visą žmonių rasę. Aš pasirinkau šį terminą autizmo epidemijai apibūdinti po begalės bevaisių paieškų kitam analogui surasti, kuris galėtų kuo tiksliau apibrėžti šios globalios tragedijos mastą ir monstriškumą. Tiesiog praleiskite šiek tiek laiko su vaiku, turinčiu sunkios formos autizmą. Šių vaikų gyvenimas yra be galo varginantis tamsos ir siaubo progresas. Kankinantys žarnyno skausmai, nepakeliamas sensorinis jautrumas, nuolatinis galvos trankymas ir rėkimas, izoliacija ir amžinas džiaugsmo nebuvimas. Visa šeima suniokota visam laikui. Dabar tai padauginkit iš 10-ies milijonų. Jaučiau, kad esame skolingi sužalotiems vaikams ir jų šeimoms už drąsą apibūdinant jų tragediją tokia kalba, kuri galėtų išreikšti jų kančios siaubą ir už tai atsakingų veikėjų sąmoningumą. Offitas yra pagrindinis organizatorius ir esminis milijonus vaikų sužalojusios sistemos veikėjas. Rabbi Williamas Handleris nuolat apibūdina epidemiją kaip holokaustą ir, mano manymu, jis turi teisę taip elgtis, nes pats yra išgyvenęs holokaustą.

RS: Taigi, manote, kad tai viskas dėl Offito pasipinigavimo?

RFK: Aš nežinau. Per savo karjerą esu matęs keletą tokių veikėjų – industrijos pasamdyti pakalikai. Murray Walkeris iš Tabako Instituto (Tobacco Institute), kuris įkvėpė, Nicką Naylorą, filme “Ačiū Kad Rūkote” (Thank You For Smoking), Donna Farmer iš Monsanto, Fred Singer iš anglies pramonės, Brooke Alexander iš Amerikos Naftos Instituto (American Petroleum Institute), Myron Ebell iš Konkuruojančių Įmonių Instituto (Competitive Enterprise Institute). Mano akimis žiūrint atrodo, kad visos šios žmogystos, nepaisant godumo, turi kažkokį varomąjį impulsą.

RS: Turite galvoje kaip sociopatas ar sadistas?

RFK: Nesu užtikrintas. Aš žinau, kad sužalotų vaikų tėvams tai atrodo lyg būtų tikslingas piktybiškumas. Bet tai gali būti tiesiog paprasta arogancija. Jie naudojasi jų nepaprasta galia, kad didelėms gyventojų grupėms priimtų gyvenimo ar mirties sprendimus ir, netgi perimtų iš tėvų bei motinų jų tėvystės sprendimus dėl savo vaikų. Žmogus turėtų jaustis Dievu. Nepamirškit ir šios Dieviškos galios korupcinio poveikio. Offitas viešai užsiminė, kad jo manymu meluoti yra GERAI; kad yra GERAI daktarams ir mokslininkams meluoti vardan vakcinų programos. Jis labai piktinasi, kai žmonės, kurie nėra daktarai ar mokslininkai, diskutuoja apie vakcinų saugumą. Jis įsiunta, kai žmonės juo abejoja. Kartą jis pasakė vienam iš sužalotų vaikų tėvui “Atsip**k.” Vėliau jis pasakė, kad nesuprato, jog buvo filmuojamas. Juk tai yra pirminė nuodėmė, ar ne taip – pasididžiavimas? Troškimas save paversti dievybe. Tai buvo spąstai Rojuje ir po to Babelio bokšte.

RS: Taigi, tas pokalbis su Offitu Jums ir buvo lūžio taškas?

RFK: Taip, ir tada galutinai persilaužiau, kai Lyn Redwood man davė Simpsonwood nuorašų kopijas. Aš jas vienu metu paskelbiau 2005 m. „Roling Stone“ ir „Salon“ leidiniuose. Kaip jau minėjau anksčiau, Simpsonwood buvo slaptas pagrindinių Amerikos visuomenės sveikatos pareigūnų iš CDC, FDA, WHO, AAP ir visų farmacijos kompanijų, kurios susirinko aptarti strategijų, kaip susidoroti su Tomo Verstraeteno prakeiktais atradimais, susirinkimas. Iki šiol nėra aišku ar dalyviai žinojo, jog kažkas įrašinėjo jų konferenciją. Ir, skaitant šį nuorašą, galima pajausti baimę ir siaubą, kuomet visuomenės sveikatos biurokratai suprato, ką jie padarė. Ir tuomet galima stebėti kaip jie visi pašėlusiai ima tartis, kaip paslėpti savo klaidą! Tai buvo neįtikėtina! Aš negalėjau patikėti tuo, ką skaičiau.

RS: Man buvo labai smagu išgirsti apie Vaikų Sveikatos Apsaugą (Children‘s Health Defense). Ar galite mūsų skaitytojams paaiškinti, kas tai per organizacija?

RFK: Vaikų Sveikatos Apsauga atsirado iš reklamos, kurią kūrėme filmui “Trace Amounts” („Pėdsakų kiekiai“). Aš, kartu su Direktoriumi Eric Gladen, 2015 m. keliavome po keliolika miestų, kad parodyti filmą, kalbėti ir kovoti prieš priverstinio skiepijimo bangą, kuomet farmacijos pramonė Disneilendo tymų protrūkį bandė paversti į naująją Kalifornijos aukso karštinę. Kai mūsų darbas su filmu buvo baigtas, aš supratau, kad net ir neįtikėtinai talentingų aktyvistų judėjimas šiuo klausimu niekada nepajudins net adatos. Prieš mus suburtos pajėgos buvo tiesiog per galingos. Mums reikėjo apmokamų profesionalių darbuotojų, kurie kas rytą atsibudę negalvotų apie nieką kitą, išskyrus tik kaip išspręsti šią problemą. Kaip išprovokuoti diskusijas nacionaliniu mastu ir atskleisti apgaulingą mokslą bei CDC korupciją. Kaip naudotis pačia moderniausia visuomenine žiniasklaida, interneto rinkodara ir tuo, ką Martin Luther King jr. pavadino „gynybos įrankiais“: agitacija, įstatymai, bylinėjimasis, švietimas, žiniasklaida ir visuomenės aktyvumas.

RS: Ir aš pati asmeniškai buvau labai sujaudinta sužinojus, kad Jūs sudarėte partnerystę su Lyn Redwood, kuri šiuo metu yra „Vaikų Sveikatos Apsaugos“ vykdančioji direktorė. Kaip tai nutiko?

RFK: Vienaip ar kitaip aš dirbau su Lyn Redwood nuo maždaug 2005-ųjų. Ji yra nepaprasta šalininkė. Lyn yra registruota seselė. Jos vaikas buvo vienas pirmųjų patyręs regresinį autizmą po serijos vakcinų su timerosaliu. Jos gynimas apima liudijimus Kongrese ir jos darbą su David Kirby ties knyga „Žalos įrodymai“ („Evidence of Harm“). Ji įkūrė ir vadovavo „SafeMinds“. Ji padėjo įkurti pirmąsias vietines organizacijas, kurios sutelkė sužalotų vaikų tėvus ties timerosalio problema. Ji buvo HHS ir Gynybos Departamento (Department of Defense) patarėja ir turi enciklopedijos vertas žinias apie timerosalio istoriją bei atitinkamus įstatymus, teisės aktus ir teismų bylas. Ji yra disciplinuota, viską mokslu grindžianti ir be galo gerai organizuota, puikiai vertinama bei turinti aštrų strateginį protą. Lyn turėjo sveikatos problemų. Kai viskas išsisprendė, maždaug po aštuonių mėnesių, mes greitai subūrėme komandą, surinkome šiek tiek pinigų ir surengėme labai galingą, agresyvią kampaniją, kuri, manau, pagaliau iškels tiesą į paviršių.

Šalia “CAPITOL FORCE” – Lyn Redwood ir Robertas F. Kenedis Jaunesnysis Vašingtone, Kolumbijos apygarda, balandžio mėn. 2014 m. po susitikimo su HHS (Department of Health and Human Services ), CDC (Centers for Disease and Control Prevention) ir FDA (Food and Drug Administration) valdininkais kartu su Mark Hyman aptarti rūpesčius, dėl vis naudojamo gyvsidabrio skiepuose, kurie skirti nėščioms moterims, kūdikiams ir vaikams.

RS: Ar gyvsidabrio pašalinimas iš vakcinų galėtų mums garantuoti saugias vakcinas?

RFK: Ne. Vakcinų sudėtyje yra ir kitų labai nuodingų medžiagų, kurios irgi turėtų būti pašalintos. Pavyzdys yra aliuminis. Bet daug didesnė problema yra ta, kad visa vakcinų programa yra netvarkinga. Kaip pabrėžė CDC vyriausiasis vakcinų saugumo mokslininkas Dr. William Thompson, viena iš svarbiausių diskusijų apie gyvsidabrį/autizmą pasekmių yra ta, jog tai suparalyžiavo mokslą CDC. Taigi, apie vakcinos saugumą ar veiksmingumą šiuo klausimu mes žinome labai mažai. Tai yra nepaneigiama, kad vakcinos gali sukelti stiprią žalą ir netgi mirtį labiausiai pažeidžiamiems sluoksniams. Taip pat, yra prielaida, kad jos duoda daugiau naudos, nei kad kenkia. Taip gali būti ne visų vakcinų atžvilgiu. Kai kurios vakcinos gali labiau pakenkti – į galvą iškart ateina timerosalio pakrautos gripo ir Hepatito B vakcinos. Net kalbant apie Gardasil ir MMR, kuriose nėra timerosalio, labai sunku pagrįsti industrijos teiginius apie jų saugumą ar veiksmingumą. Niekas negali sąžiningai atsakyti į šiuos klausimus. Saugumo ir veiksmingumo tyrimai, kurių mums reikėtų, kad atsakytumėm į šiuos klausimus, niekada nebuvo atliekami, o tie, kurie buvo atlikti – iškėlė tik daugiau abejonių, kurie turėtų priversti protingus žmones sunerimti. Dauguma amerikiečių galvoja, kad CDC tokius tyrimus atliko ir į šiuos klausimus atsakė. Žmonės būtų šokiruoti sužinoję koks menkavertis yra CDC mokslas.

RS: Kas, Jūsų manymu, atsitiktų autizmo rodikliams, jei CDC pašalintų timerosalį iš Amerikos vakcinų?

RFK: Danijoje ASD rodikliai nukrito 30% po to, kai Danijos vyriausybė nusprendė pašalinti gyvsidabrį 1992-aisiais. Tai yra signalas. Šioje šalyje rodikliai kristų žymiai smarkiau, nes danai turėjo labai mažą kiekį vakcinų su timerosaliu. Mes timerosalio naudojame daug daugiau nei danai kada nors buvo leidę. Katie Wright teigia, kad danai niekada neturėjo sunkios formos autizmo, kuris dabar yra paplitęs Amerikoje. Apie tai kalbant neturėtume pamiršti, kad aplinkoje yra daugybė kitų gyvsidabrio šaltinių, įskaitant sidabrines dantų plombas ir elektrinių išskiriamus teršalus, kurie abu turi įrodytus ryšius su autizmu. Taipogi, timerosalio vis dar pilna vaistuose. Aukščiausi autizmo rodikliai Amerikoje yra tarp imigrantų iš Somalio Minesotoje. Ši siaubinga epidemija gali būti susijusi su odą šviesinančiais kremais, kurių toje bendruomenėje apstu. Tie kremai yra pilni gyvsidabrio. Priedo, yra ir kiti toksinai, kurie gali sukelti žalą tose pačiose smegenų vietose kaip ir gyvsidabris, pavyzdžiui, glifosatas, arba tai gali turėti sinergetinį ryšį su gyvsidabriu ir tokiu būdu sukelti autizmą.

RS: Kodėl niekas netiria, kas sukelia autizmą?

RFK: Tai yra dalis CDC pastangų paslėpti timerosalio pėdsakus. Niekas – nei FDA, CDC, IOM, NIH (National Institute sof Health) ar EPA (Environmental Protection Agency), ar universitetai – net neapsimeta, kad tiria vaikų neurologinio vystymosi sutrikimų ar maisto alergijų epidemijų atsiradimo priežastis. Buvęs Merck vakcinų skyriaus prezidentas kartą man prisipažino, jog vakcinos yra tikėtinas maisto alergijų epidemijos kaltininkas, tačiau pasakė, kad niekas to netiria. Kaip taip gali būti?

RS: Na, leiskit man to paklausti Jūsų. Kaip taip gali būti?

RFK: CDC daro viską, kas įmanoma, kad būtų tikri, jog niekas neatlieka tyrimų, kurie, kad ir netyčia, galėtų atskleisti ryšį tarp timerosalio ir autizmo. 2004-aisiais CDC privertė IOM paskelbti neeilinį pareiškimą, kad visos abejonės dėl vakcinų ir šių sutrikimų sąsajų yra išsklaidytos bei daugiau niekada neturėtų būti nagrinėjamos. Ar mokslininkas kada nors sako ką nors panašaus? Moksle niekas niekada nebūna nuspręsta galutinai. Viskas yra hipotezė, kurią reikia peržiūrėti iš naujo vos tik atsiranda priešingų įrodymų. Moksle viskas nuolatos yra tiriama ir prielaidomis visuomet yra abejojama. Tas IOM pareiškimas visiškai prieštaravo mokslui. Tai buvo kažkas panašaus lyg Katalikų Bažnyčia bandytų nutildyti Koperniką baimindamiesi, jog mokslo žinios gali sukelti grėsmę jų institucijai. Tuomet CDC sėkmingai uždarė prieigą prie Vakcinų Saugumo Duomenų (Vaccine Safety Data) nuorodos – didžiausios informacijos apie vakcinų saugumą saugyklos Amerikoje – ir privertė FDA bei IOM atsisakyti savo suplanuotų tyrimų apie timerosalio nuodingumą. CDC sėkmingai pavyko uždrausti kam nors studijuoti nuorodas. Su tyrimus bandančiais atlikti mokslininkais yra susidorojama, o leidiniai yra pernelyg įbauginti, kad skelbtų tyrimus, keliančius abejones dėl vakcinų ar timerosalio saugumo.

RS: Taip, atrodo keista sakyti: „Niekada nereikėtų to tirti.“

RFK: Tai gana neįprasta. Štai kodėl dabar dauguma gerų mokslo tyrimų atkeliauja iš užsienio. Norėdami Amerikos mokslininkams suteikti užimtumo, NIH skatina juos tirti autizmo genetiką – taigi, švaistomi dideli pinigai. Arba jie atlieka paprastus kvailus tyrimus. Jie kreipia dėmesį į tėvo amžių arba į moters gėrimo įpročius, kurie nelabai ir pasikeitė per pastaruosius 30 metų, kad paaiškintų dabar matomą šitokį epidemijų skaičių. Tokiu būdu CDC, NIH ir farmacijos kompanijos sukompromitavo visus didžiuosius universitetus bei tyrimų centrus, įskaitant ir MIT, UC Davis, the Simons Foundation, Princeton bei Yale. Taigi, visi šie tyrėjai gauna savo stipendijas. Bet, aišku, jie niekada neras priežasties. Mes žinome, kad epidemiją sukėlė nuodai iš aplinkos. Kaip sako Dr. Boyd Haley: „Genai nesukelia epidemijų“. Genai gali suteikti pažeidžiamumą, bet tam reikia nuodo iš aplinkos. Tačiau nuodo niekas neieško. Tai yra tas pats, kaip tirti saulės nudegimo genetines priežastis, bet nekreipti dėmesio į pačios saulės atliekamą vaidmenį! Viskas sukurta tam, kad mes nesužinotume atsakymų, kurie galėtų sukompromituoti CDC.

RS: Ir galutinis pelno gavėjas yra Farma?

RFK: Farmai ir vakcinų gamintojams vakcinos tapo 30 milijardų JAV dolerių vertės premija. Taip pat kaip ir tabako, naftos bei chemijos pramonės, Farma naudoja strategijas paskelbti fiktyvų mokslą bei, tuo pačiu, užkirsti kelią mokslui, keliančiam grėsmę esminiams dalykams. Maisto pramonė ir korporacijų žemės ūkis naudoja tą pačią taktiką, o dažnai ir tuos pačius mokslininkus bei viešųjų ryšių firmas. Šie kolegos mus verčia maudytis nuodų sriuboje! Moksliniai leidiniai ir universitetai yra korumpuoti. Šiandieninis mokslas retai kada ieško egzistencinės tiesos. Iš to nelabai pasipelnysi. Mes labai mažai žinome apie glifosatą nors jis ir įsiskverbęs į mūsų maistą bei kūnus. Stephanie Seneff iš MIT parodė, kad glifosatas smegenis nuodija tokiu pačiu būdu kaip ir gyvsidabris.

RS: Kodėl pediatrai neprieštarauja?

RFK: Na, yra daug pediatrų, kuriems timerosalio saugumas kelia rimtų abejonių ir, kurie norėtų geresnių tyrimų. Aš sutinku daugybę pediatrų, kurie santūriai žiūri į skiepų kalendorių ir matė vakcinų sužalotus savo pacientus, tačiau jie baiminasi kalbėti. Jie žino, kad susidurs su savo kolegų patyčiomis. Šis fenomenas turi pavadinimą. Tai vadinasi „Semmelweis reflex“ (Semmelweiso refleksas). Ignaz Semmelweis buvo akušeris, pirmasis pasiūlęs antiseptines procedūras. Jo darbas davė suprasti, kad gydytojai, besinaudojantys dabartiniais protokolais, iš tikrųjų žmones tik sargdindavo. Medikų bendruomenė jį išjuokė, atstūmė ir atėmė medicinos licenciją. Mano knygoje apie timerosalį rašoma, kaip medicinos bendruomenė panašiu būdu sugriovė britų gydytojos ir epidemiologės Alice Stewart karjerą, kai ji pademonstravo, kad įprastinė praktika nėščiosioms daryti rentgeno nuotraukas sukelia vėžį jų vaikams. Su Herbert Needleman ir Rachel Carson buvo pasielgta taip pat. Tokiu pat būdu, šiandieniniai daktarai, išdrįsę kalbėti apie abejones vakcinų saugumu dažnai būna nubausti. Pažiūrėkit kas atsitiko Andrew Wakefield, Mark Geier, Bob Sears ir Anju Usman. Jie visi buvo narsūs gydytojai, kuriems laisvai patikėčiau rūpintis savo vaikais. Kiekvienas jų padarė karjeros klaidą užstojant savo pacientus, besielgiant kaip tikri gydytojai, abejodami valdžia ir sakant jai tiesą. Medicinos įstaigos juos pateikia kaip pavyzdžius.

RS: Bet kodėl daugiau pediatrų nepasipriešina ir nepasako tiesos?

RFK: Dauguma pediatrų neskaito mokslinių tyrimų. Esu ne kartą matęs, kad net tie, kurie gauna leidinius, neskaito nieko daugiau išskyrus abstraktus (ištraukas), kuriose retai kada būna paskelbtos prieštaringos išvados. Pediatrai turi per daug darbo, todėl jie tiki tuo, ką jiems apie mokslą pasakoja CDC ir AAP (American Academy of Pediatrics). AAP yra visiškai papirkta Farmos ir pavieniai gydytojai yra tik įrankis Farmos ir draudikų ekonominėms paskatoms iškreipti, kad jos būtų tarpusavy suderintos.

RS: Ką Jūs turite galvoje kalbėdamas apie iškreiptas paskatas?

RFK: Prieš kelias savaites man kažkas pateikė pediatrams skirtą kompensavimo ir premijų programą „Mėlynasis kryžius“ (Blue Cross Blue Shield). Programa teikė 40 USD premiją pediatrui už kiekvieną laiku sušvirkštą vakciną, t.y. beveik 400 USD už vaiką. Pagal įprastą pediatrų praktiką jie gali turėti apie 1500 vaikų. Taigi, tai yra gera pusės milijono dolerių metinė paskata vakcinuoti pagal kalendorių ir daug neklausinėti apie saugumą. Dar baisiau, programa baudžia daktarus, kurie laiku nesuvakcinuoja mažiausiai 63% jų praktikoje esančių vaikų. Tie daktarai praranda 100% savo premijos. Sistema sukurta taip, kad pediatrai jaustų spaudimą vakcinuoti net ir esant kontraindikacijoms. Tai paaiškina, kodėl vaikų skiepyti nenorintys tėvai susiduria su atviru pediatrų priešiškumu, bandydami jiems išreikšti savo abejones ar susirūpinimą. Taip pat, tai paaiškina, kodėl pediatrai retai kada pilnai informuoja kiekvieną pacientą apie vakcinų rizikas ir pašalinius poveikius kaip tai numato įstatymai.

RS: Ko Jūs ir Vaikų Sveikatos Apsaugos komanda tikitės pasiekti?

RFK: Mūsų pagrindinis tikslas yra pašalinti gyvsidabrį ir kitus metalus iš vakcinų bei medicininių produktų, įskaitant dantų sidabrines plombas. Mes taip pat siekiame sumažinti ar visai panaikinti ir kitus gyvsidabrio šaltinius pramonėje, kalnakasyboje, energijos gamyboje bei vartojimo gaminiuose. Mes norime saugių vakcinų, tvirto ir skaidraus mokslo bei sąžiningos ir nepriklausomos reguliavimo agentūros, orientuotos į visuomenės sveikatą, o ne į industrijos pelną.

SUSIPAŽINKITE SU KOMANDA – (iš kairės į dešinę) Laura Bono, R. Kenedis Jaunesnysis ir Lyn Redwood vadovauja kaltinimui, dėl toksinio gyvsidabrio poveikio.

RS: Kaip Jūs tikitės to pasiekti strategiškai?

RFK: Dabar mūsų pastangos pirmiausia yra sutelktos į tai, kaip iššaukti diskusijas spaudoje, kad žurnalistai iš tikrųjų pažvelgtų į mokslą ir suprastų, jog CDC sukčiai, kurie jiems melavo ir vedžiojo juos už nosies.

RS: Kiek kainuotų perėjimas prie vakcinų be timerosalio?

RFK: Mačiau, kad industrija tai įkainavo 20 centų už vieną vakciną, kas, palyginus, yra nereikšminga kaina. Tačiau, Profesorius Jose Dorea leidinyje „Aplinkos tyrimai“ (Environmental Research) paskelbė recenzuotą atsakymą į šį klausimą. Anot jo, kaina būtų mažiau nei 1 centas už vakciną. Bendros pasaulinės išlaidos vakcinoms 100-ui milijonų vaikų, šiuo metu skiepijamų vakcinomis su timerosaliu, būtų mažesnės nei 2 mln. dolerių kasmet. Tai yra mažiau, nei išlaidos vieno autizmą turinčio vaiko priežiūrai visą jo gyvenimą. Industrija jau gamina visų vakcinų be timerosalio versijas, kad perėjimas būtų greitas.

RS: Girdėjau Jus kalbant apie uždaras reguliavimo agentūras. Ar turite galvoje CDC?

RFK: CDC yra farmacijos pramonės dukterinė įmonė. Jai priklauso daugiau nei 20 vakcinų patentų, o metinis vakcinų pirkimų-pardavimų pelnas siekia 4.1 milijardą. Kongreso atstovas Dave Weldon atkreipė dėmesį, kad pagrindinis CDC sėkmės rodiklis yra tai, kiek vakcinų jie parduoda ir kaip sėkmingai plečia savo vakcinų programą, nepaisant neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Weldon atskleidė kaip Imunizacijos Saugos Tarnyba (Immunization Safety Office), kuri turėtų užtikrinti vakcinų saugumą ir veiksmingumą, tapo tuo sėkmės rodikliu. Toje kompanijos dalyje esantys mokslininkai neturėtų būti laikomi viešosios saugos sektoriaus dalimi. Jų darbas yra reklamuoti (skatinti) vakcinas. Kaip patvirtino Dr. Thomspon, jiems įprasta sunaikinti, manipuliuoti ir nuslėpti nepageidaujamus vakcinų poveikio įrodymus, kad būtų apsaugoti galutiniai rodikliai. CDC neturėtų būti kompanija, kuria galėtumėme pasitikėti, kad prižiūrėtų vakcinų programą. Tai yra višta sauganti vilkų namus. Ir tai ne tik CDC. Praktiškai visos įstaigos, kurios turėtų stovėti tarp godžios industrijos ir pažeidžiamų vaikų, buvo sukompromituotos.

RS: Kai Jūs sakote, kad visos institucijos buvo sukompromituotos, apie ką Jūs iš tikrųjų kalbate?

RFK: Kongresas, reguliavimo agentūros, FDA ir CDC, IOM, NIH, AAP, moksliniai leidiniai, universiteto mokslo departamentai ir spauda. Farmacija plačiai aprėpia.

RS: Ar sakote, kad Farma papirko ir mūsų šalies įstatymų leidėjus?

RFK: Farma yra didžiausias lobistas Vašingtone. Dabar Kapitolijaus Kalne (Capitol Hill) lobistų yra daugiau nei žmonių Kongrese. Lobistinei veiklai industrija išleidžia dvigubai daugiau nei naftai ir dujoms, ir beveik keturis kartus daugiau nei gynybos ir oro pramonėms. Tik įsivaizduokite tai! Kongresas jau maudėsi Farmos piniguose 1986 m., kuomet jis farmacijos kompanijoms suteikė imunitetą vakcinų žalos byloms. Tokiu būdu vakcinų gamintojai atsikratė teismų ir teisininkų. Kongresui ir jau papirktoms reguliavimo agentūroms pavyko panaikinti Farmos galutinį patikrinimą ir pusiausvyrą prieš netinkamą įmonių elgesį laisvoje rinkoje. ­­­Gavus atleidimą nuo atsakomybės, vakcinos tapo pagrindiniu industrijos pelno centru. Nuo šio įstatymo 1988 m. ir prasidėjo didžioji vakcinų palaima.

RS: Koks buvo spaudos vaidmuo?

RFK: Žiniasklaida yra kataklizmų bendrininkė. Viena iš priežasčių yra finansinė. Amerika yra viena iš dviejų šalių pasaulyje, leidžiančių vaistų reklamas televizijoje. Televizijoje ir per radiją labiausiai reklamuojasi vaistų kompanijos. Per metus jos išleidžia $3 – $5.4 milijardus, kad užimtų eterio laiką, kas valandą skelbiant 80 reklamų. Kiekvienas, žiūrintis tinklo naujienas, greitai supranta, kad tai tapo vaistų pardavimų priemone. Atrodo, kad šis nešvaraus pelno siekimas užgožė CNN, ABC, NBC ir CBS naujienų skyrius. Vieninteliai Fox News dar nėra sugadinti, bet ir tai tik dėl jų begėdiškos priežasties. Nuo pat Fox News įsikūrimo laikų jų tikslas buvo skatinti korporacijų galios augimą. Fox kanalo buvęs generalinis direktorius, Roger Ailes, pritarė mano darbui, bet pasakė, kad jis turėtų atleisti bet kurį laidos vedėją, leidusį man jų laidoje kalbėtis apie gyvsidabrį vakcinose ar autizmą ir, jei per mane prarastų reklamos pirkėją. Jis pasakė: „Bobby, jei aš tau leisiu kalbėti apie vakcinas, dešimties minučių eigoje sulauksiu skambučio iš Rupert.“

RS: O kaip su nacionalinėmis aplinkosaugos grupėmis?

RFK: Deja.

RS: Jūs taip pat minėjote mokslinius leidinius?

RFK: Moksliniai leidiniai yra taip pat papirkti. Šiems leidiniams yra įprasta gauti pusę ar daugiau jų viso pelno iš Farmos reklamų ir perspausdinti užsakymus. Daugelis jų tiesiogiai priklauso vaistų kompanijoms. Dr. Marcia Angell, buvusi „New England Journal of Medicine“ redaktorė ir Richard Horton, dabartinis „The Lancet“ vyriausiasis redaktorius, du svarbiausi mokslo leidiniai pasaulyje ir jie abu neseniai paskelbė, kad pusė jų straipsnių yra netiesa, t.y. išgalvoti autorių ar sukompromituotų „skandalingų interesų konfliktų“. Farma, dusindama mokslinius leidinius, neleidžia paskelbti vakcinų saugumo nepriklausomus tyrimus. Šveicarijos leidinys „Frontiers in Public Health“ irgi atšaukė pirmojo „Vakcinuoti prieš Nevakcinuotus“ tyrimo paskelbimą. Tyrimas parodė, kad vakcinuoti vaikai mažiau sirgo tymais ar raudonuke, bet turėjo keturis kartus daugiau neurologinių sutrikimų, įskaitant autizmą, ir 30 kartų daugiau alergijų. „Frontiers“ supanikavo po to, kai viešai pateikė santrauką ir per dieną sulaukė 78 000 peržiūrų bei, tikėtina, jog sulaukė „karštų palinkėjimų“ iš Farmos. Galėčiau Jums pateikti galybę puikių tyrimų pavyzdžių, kurie arba neranda leidėjo, arba būna tuoj pat pašalinti po paskelbimo, vos tik leidiniai pajunta „Farmos karštį“. Tampa aišku, kad žmonės, kurie reglamentuoja tuos leidinius nėra drąsuoliai. Savisauga užgožia motyvaciją.

RS: Ar yra sąmokslas tarp vyriausybinių organizacijų ir spaudos?

RFK: Be abejo, CDC vakcinų skyriuje yra akivaizdus mažos grupės sąmokslas. Jis yra visiškai aiškus. Jūs galite pamatyti kaip jis atsiskleidžia, jei perskaitysite Simpsonwood nuorašus ir susijusius el. laiškus, kuriuos galite rasti Vaikų Sveikatos Apsaugos svetainėje. Tai šiurpina. Visi tie biurokratai ir industrijos atstovai sėdi spoksodami į CDC vidinį tyrimą, kuris įrodo, kad timerosalis sukėlė autizmo epidemiją. Jų dėmesys nuo susirūpinimo visuomenės sveikata greitai peršoka prie priedangos – kaip nuo visuomenės nuslėpti tai, ką jie padarė. Vienas iš Simpsonwood dalyvių, Kolorado Universiteto imunologas Dr. Robert Johnson, pareiškia grupei, kad jis nesiruošia leisti skiepyti savo naujagimio anūko vakcinomis su timerosaliu. Tačiau nei vienas iš susitikimo dalyvių neperspėjo visuomenės apie pavojų JŲ vaikų sveikatai! Vietoj to, jie visi sutinka tyrimą laikyti paslaptyje. Mes žinome konspiratorių vardus. Visi šie vyrukai turėtų žaisti „Rock Hockey“ Spandau mieste „Albert Speer“ komplekte su įskaičiuota nakvyne ir maitinimu triskart per dieną. Aš nežinau kaip jie su tuo gyvena. Spėju, jog jie tiesiog meldžiasi, kad Dievas ir toks dalykas, kaip dieviškas teisingumas, neegzistuotų. Mes žinome ką sakė Jėzus apie žmones, kurie skriaudžia mažus vaikus. Tai buvo vienintelė nuodėmė, kurią jis laikė neatleidžiama.

PROTŲ SUSITIKIMAS – Robertas F. Kenedis Jaunesnysis ir Polly Tommey sujungia jėgas kartu informuodami visuomenę apie SKIEPŲ ŽALĄ.

RS: Bet ar tikrai sąmokslą rengė maža grupė?

RFK: Tikrai taip. Bet tada buvo daugybė galios centrų, tokių kaip industrija, žiniasklaida, politiniai lyderiai, medicinos bendruomenės, kurie savo pačių labui nusprendė per daug atidžiai nenagrinėti abejotino CDC pasakojimo. Tokiu būdu, mažas akivaizdus sąmokslas padarė evoliucinį šuolį į plačiai paplitusį tikėjimą. Neribotas Farmos pasiekiamumas ir turtas padėjo pasiekti bendrą sutarimą. Tas Evangelijos platinimas suviliojo ir kitus reguliuotojus, spaudą, aplinkosaugos grupes, mokslinius leidinius, AAP, AMA (American Medical Association)bei kitas medikų asociacijas ir pediatrus į tam tikrą susitarimo dogmą, kuri yra daug platesnė (didesnė) nei akivaizdus sąmokslas. Tai labai panašu į tai, kas atsitiko Katalikų Bažnyčiai pedofilijos skandalo metu. Staiga institucija tapo daug svarbesnė nei vaikai, kuriuos ji turėjo saugoti. Tik santykinai nedaug asmenų aktyviai dalyvavo prievartaujant vaikus ir išskirstant žinomus kunigus pedofilus po nieko neįtariančias vyskupijas. Tačiau, visi tapo bendrininkais – nuo vyskupų, kunigų ir daktarų iki spaudos ir policijos. Galima įvertinti stačiatikybės galią pagal tai, kaip dažnai ji suviliodavo nuskriaustų vaikų tėvus ir net pačias aukas. Kiekvienas buvo asmeniškai suinteresuotas tylėti. Tikintiesiems nereikia atviro sąmokslo. Tas pats nutiko ir su NFL smegenų sukrėtimo skandalo metu.

RS: Jūs naudojat terminą stačiatikybė – ir tam tikra prasme tai yra panašu į religiją, ar ne taip?

RFK: Tai yra visiškai tas pats kaip religija. Tai tikrai nėra mokslas. Tai yra aklas tikėjimas tuo, ką apie mokslą sako CDC. Visai kaip viduramžiais, kuomet Katalikų Bažnyčia šventraščius laikė lotynų kalba, kuria Jėzus niekada nekalbėjo, kad niekas negalėtų jų perskaityti, išskyrus kunigus, bet visi turėjo tikėti Dievo žodžiu. Tarp Amerikos žurnalistų paplitęs, šis kultinis CDC saugumo užtikrinimų mechaninis kartojimas jau tapo, tam tikra prasme, tinginių mokslu. Jokie faktai niekuomet nėra tikrinami. Jaučiamas primygtinis reikalavimas nekalbėti apie vakcinų saugumą ir neabejoti vyriausybe. Vietoj mokslinių ginčų visos diskusijos pavirto į „ginčus pagal įgaliojimus“. Praneįęjai cituoja vyriausybės saugumo garantijas lyg CDC būtų dieviškoji valdžia. Taipogi, iš to išplaukia „argumentavimas įžeidinėjant“. Mokslininkai, garsenybės bei netektį patyrusios motinos, visi tie, kurie abejoja skiepų saugumu yra sugėdinami, atstumiami ir užtildomi. Tai panašu į tai, kaip Inkvizicija degino religijos eretikus. Kaip ir visos kitos teologijos, ši irgi turi savo tabu, prietarus bei mitus. Mes nuolat girdime tai kartojant lyg Grigališką giedojimą: „Vakcinose nėra gyvsidabrio“, „Gyvsidabris buvo pašalintas, bet autizmo rodikliai toliau augo“, „Daugybė tyrimų įrodė, kad jis yra saugus“, „Etilo gyvsidabris nėra nuodingas“, „Isterija prasidėjo nuo Dr. Andrew Wakefield ir jo atšaukto tyrimo „The Lancet“ leidinyje“. Žinoma, visi šie tikėjimo straipsniai yra akivaizdžiai ir demonstratyviai melagingi. Jie turėjo tai paversti religija, nes faktai nebūtų patvirtinę jų teiginių. Kaip ir visose religijose, tai yra žiauru ir kartais mirtina.

RS: Kaip spauda padeda įgyvendinti religiją?

RFK: Laikraščiai ir elektroninės žiniasklaidos priemonės nuslopino teisėtas diskusijas apie skiepų saugumą ar CDC vykstančius korupcijos skandalus. Jie leidžia Paului Offitui ir kitiems Farmos sukčiams beveik neribotai naudotis eteriu, kad skleisti Farmos propagandą – visada neabejotiną ir nepagrįstą. Laikraščiai neskelbs „Op Eds“ ar skiepų saugos šalininkų laiškų bei komentarų. Net alternatyvi spauda, tokia kaip Huffington Post, Drudge Report, Salon, Slate ir Mother Jones neleis diskutuoti, o būtent šie yra laikomi priešnuodžiu korporacijų kontroliuojamai žiniasklaidai. Stebėtina, kad dauguma žurnalistų atvirai pasisako už bet kokių diskusijų apie vakcinų saugumą cenzūrą.

RS: Kai 2002 m. tėvai pirmą kartą pradėjo kalbėti su žiniasklaida apie timerosalį, tai buvo įmanoma transliuoti gana plačiai. Dabar nebeįmanoma gauti eterio jokioje pagrindinėje žiniasklaidoje, net ir vietinio lygio. Kokia buvo Jūsų patirtis dėl eterio gavimo tiriant timerosalio ir autizmo ryšį?

RFK: Tai yra tikras košmaras. Tai yra nepralaužiamas cenzūros kokonas. Kalbėtis apie tai su žurnalistais yra tas pats, kas bendrauti su Borgu. Tiriančioji žurnalistė Sharyl Attkisson tai vadina labiausiai cenzūruota šimtmečio istorija. Mane glumina matyti Amerikos spaudą esant šitaip įbaugintą valdžios atstovų. Tai turėtų būti žema. Daniel Shulman „Columbia Journalism Review“ leidinyje pažymėjo, kad visas šis žurnalistinis susilaikymas kyla iš baimės. Jo žodžiais tariant, nepritarimas tolygus žurnalistų „karjeros pabaigai“. Reporteriai žino, kad jei jie apie tai kalbės, tuomet praras savo darbus. Niekas neskaito mokslinių tyrimų. Žurnalistai neskaito net ir santraukų. Aš dar nesutikau žurnalisto – įskaitant net ir vadinamuosius mokslinius žurnalistus, tokius kaip Keith Kloor, kuris reguliariai rašo šia tema – kuris skaitytų atitinkamus mokslinius tyrimus. Tai tikrai gana baugu. Informacija yra slopinama visu pajėgumu, ką sužinojo ir De Niro, bandydamas parodyti filmą „Vaxxed“ SoHo centre. Jie panaikino diskusijų galimybę viešame lygmenyje. Amerikos spauda turėtų daug ką paaiškinti ir, tikiuosi, atrasti savyje žmogiškumo.

RS: Ar esate asmeniškai patyręs cenzūrą, kalbėdamas apie žalą, kurią sukėlė timerosalio savo sudėtyje turinčios vakcinos.

RFK: Taip, daugybę kartų. Aš galėčiau praleisti visą šį interviu pasakodamas tas istorijas. Netrukus tai pradėtų skambėti kaip verkšlenimas. Didžiausias mano nusivylimas buvo „The New York Times“. Aš myliu tą laikraštį, tai tokia svarbi institucija mūsų šaliai ir mūsų demokratijai! Jie padarė baisią klaidą džiūgaujant dėl Irako karo. Jais manipuliavo nepelnyti valdžios atstovai. Jie turėjo atsiprašyti, kad vedė mūsų šalį į tą brangiai kainuojantį sąmyšį. Jų klaida timerosalio klausimu kainavo dar daugiau. Aš susirašinėjau ir ne kartą buvau susitikęs su žurnalistais, straipsnių autoriais, mokslinių tyrimų redaktoriais, redaktorių kolegija ir viešuoju redaktoriumi. Aš rašiau laišką po laiško. Į susitikimą su redaktorių kolegija aš atsivedžiau būrį mokslininkų ir atsitempiau krūvą mokslinių tyrimų. Jie su manimi susitiko, bet išliko niūrūs ir nepaveikiami. Jie atsisakė net žvilgtelėti į mokslinius tyrimus. Tai yra tragedija, nes jų evangeliškų pranešimų disciplina apie numanomą timerosalio saugumą, tarp kitų mažiau reikšmingų naujienų, moraliai sutepė CDC pasakojimą.

RS: Ar visa tai susiję su reklamos pinigais?

RFK: Tai daug sudėtingiau. Žiniasklaidos tylėjimas šiuo klausimu yra ne vien tik atsilyginimas už kasmetines milijardus dolerių kainuojančias reklamas. Dauguma žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų užčiaupia burnas, nes mano, kad taip apsaugo visuomenės sveikatą. Jų manymu, dėl diskusijų apie vakcinų saugumą ir CDC korupciją visuomenė gali nustoti skiepytis.

RS: Ar manote, kad tai yra teisėtas pagrindas?

RFK: Tai nėra vien tik balta ir juoda. Amerikos istorijoje yra buvę atvejų, kai žurnalistai teisėtai sutiko trumpam užlaikyti straipsnius dėl nacionalinio saugumo priežasčių, tačiau tai visada yra slidus reikalas. Ir ši situacija yra unikali. Draudimas užsitęsė dešimtmetį. Žurnalistika klaidžioja po minų lauką, kuomet žiniasklaidos atstovai prisiima atsakomybę apsaugoti amerikiečius nuo pavojingų žinių. Demokratija yra kebli ir sudėtinga, tačiau, aš manau, kad žurnalistai beveik visada turi stoti į skaidrumo pusę. Ir aš nemanau, kad prisipažinimas sunaikins vakcinų programą. Kaip pasakė buvęs NIH direktorius Bernadine Healy, „Amerikiečiai nėra tokie kvaili“. Healy tikėjo, kad energingos ir atviros diskusijos vakcinų programos ne tik, kad nesumenkins, bet tik dar labiau sustiprins.

RS: Ar yra įrodymų, kad izoliacija nuo kruopštaus patikrinimo faktiškai sustiprino vakcinų programą.

RFK: Tai yra ironija. Užuot stiprinę visuomenės pasitikėjimą vakcinomis, įstatymai, apsaugantys vakcinų industriją nuo ieškinių, be jokio politinio ir spaudos kruopštaus tikrinimo, paskatino CDC įvesti sankcijas už vis labiau neapgalvotą vakcinų gamintojų elgesį. Kadangi spauda nekalba apie CDC korupciją, tai dabar ir turime nesąžiningą, visiškai niekam neatsakingą agentūrą. Joje dirbantis vyresnysis vakcinų saugos mokslininkas neseniai prisipažino, kad CDC reguliariai naikina duomenis. Pagrindiniai jų tyrimai yra apgaulingi. Jei tai, ką sako Dr. Thompson yra tiesa – pasekmės yra neišmatuojamos. Tai reiškia, kad CDC atstovai sąmoningai sankcionavo nereikalingą smegenis žudančių nuodų suleidimą visai Amerikos vaikų kartai ir vaikams visame pasaulyje.

RS: O kaip vakcinų kompanijos?

RFK: Farmacijos kompanijos žino, kad tuo, ką jos daro, nebus abejojama, jei tai yra susiję su vakcinomis. Pagalvokit. Kiekvienais metais mes matome milijonus ar net milijardus dolerių vertės patenkintus ieškinius prieš Merck, Pfizer, Novartis, Glaxo, Abbott ir Lilly dėl melagingos rinkodaros, etikečių neatitinkančių produktų naudojimo, suklastotų gaminių, mokslinių tyrimų klastojimo, neteisėtų mokėjimų ir apgaulingų jų farmacinių produktų saugumo duomenų. Dar visai neseniai vakcinų gamintojas Glaxo Smith Kline sumokėjo $20 mln. SEC, kad padengti $489 mln. vertės kyšius Kinijos gydytojams. JAV mes nuolat matome tokią slaptą nesąžiningą veiklą, o taip pat ir visą teismų advokatų industriją, kuri labai neblogai pasipelno pasakodami pasakas prisiekusiems. Kaip, Jūsų manymu, elgtųsi tos pačios kompanijos, jei atsikratytų teisininkų, teismų, kolektyvinių ieškinių ir daugialypių bylų? Ir kas atsitiktų, jei atsikratytų ir spaudos? Ir kodėl mes galvojame, kad tos pačios kompanijos kažkaip savo vakcinų programas padarė beribes naudojant iškreiptas strategijas. Tai komiška fantastika. Reikia būti visiškai naiviam, kad tuo patikėti. Ir vis dėl to, prestižiškiausios Amerikos žiniasklaidos priemonės buvo apkvailintos, kad šį jauką prarytų.

RS: Kaip mums pasiekti tai, kad pagrindinė žiniasklaida būtų sąžininga ir, pagaliau, apie tai prabiltų?

RFK: Socialinėje žiniasklaidoje mes turime sukelti „galingą sprogimą“, kas pagrindinės žiniasklaidos žurnalistams leistų suprasti, jog dabar jie gali saugiai veikti. Mums reikia tik kelių žurnalistų, kad pralaužtų ledą, žvilgtelėtų į mokslinius tyrimus ir parašytų tiesą. Tuomet, kai mums pavyks išprovokuoti diskusijas, visas šis apsimetinėjimas žlugs. Visi pamatys, kad karalius yra nuogas. Kraudama aferą po aferos vieną ant kitos CDC pastatė tokį aukštą statinį, klibantį ir lengvai pažeidžiamą, kad silpniausias patikrinimo vėjelis tuoj pat viską nugriaus su griausmu. Lygiai tą patį, t.y. išprovokuoti diskusijas, galima padaryti ir iškeliant ieškinį arba pasitelkiant į pagalbą vieną vienintelį naujienų skyrių. Jei „Atlanta Journal-Constitution“ išleistų straipsniuką apie CDC korupciją arba, jei „60 Minutes“ išskirtų skiltį, kad sąžiningai išnagrinėti Dr. Thompson mestus kaltinimus? Žaidimas baigtas! CDC neturi jokio mokslinio tyrimo, kuris patvirtintų jų poziciją, jog jų veikla nėra akivaizdžiai apgaulinga. Šie išgalvoti epidemiologiniai tyrimai yra juokingi. Viskas, ką mes turime padaryti, tai išprovokuoti diskusijas.

RS: Jūs įsitikinęs, kad laimėtumėte tokias diskusijas?

RFK: Taip, aš juos tiesiog sunaikinčiau. Ir tai ne dėl to, kad aš geresnis diskusijos dalyvis, tiesiog jie neturi savo teiginiams jokio faktinio pagrindo. Aš perskaičiau beveik visus mokslinius tyrimus – abiejų pusių – ir aš puikiai žinau jų teologijos silpną vietą.

RS: Jūs sakėte, kad tai yra viena labiausiai ligotų kartų per visą istoriją. Ar tikrai neperdedate?

RFK: Paklauskite to bet kurios mokyklos seselės, kuri ten dirbo pastaruosius dvidešimt metų. Be autizmo dabar turime ir kitų neurologinių sutrikimų epidemijas, tokias kaip ADD, ADHD, nervinis tikas, narkolepsija, SIDS ir traukuliai. Anot CDC, šiuo metu vienas iš šešių vaikų JAV turi vystymosi sutrikimų. Tai nėra normalu. Taip pat, toje pačioje timerosalio paveiktoje kartoje staiga išaugo astmos ir maisto alergijų atvejų skaičius. Mokyklų medicinos kabinetų spintelės yra pripildytos Epipen ir inhaliatoriais. Mokslinėje literatūroje visos šios ligos yra siejamos su vakcinomis, gyvsidabriu ir ypatingai su timerosaliu. Prisiminkit, kai Jūs lankėte mokyklą. Kiek pažinojote žmonių, turinčių autizmą ir alergiją riešutams? EPA nustatė, kad labiausiai ASD atvejų padaugėjo tarp žmonių, gimusių nuo 1987 m. iki 1992 m. Vadinamieji „pokyčių metai“ buvo 1988 m. Būtent tuomet CDC pradėjo plėsti skiepų kalendorių, padidinant gyvsidabrio kiekį nuo 75mcg iki 237.5 mcg., gaunamą iki antrojo gimtadienio.

RS: Ar faktas, kad nukentėję yra daugiausia berniukai, yra papildomas gyvsidabrio pagrindinio vaidmens įrodymas?

RFK: Gyvsidabris neproporcingai labiau veikia berniukus, nes testosteronas sustiprina gyvsidabrio neurotoksinį poveikį. Estrogenas veikia atvirkščiai, jis apgaubia gyvsidabrio molekulę ir apsaugo mergaitės smegenis. Štai kodėl šie sutrikimai dažniau pasireiškia berniukams ir mergaitėms, turinčioms neįprastai aukštą testosterono lygį. Bet kuris mokslininkas, iš tikrųjų ieškantis šios epidemijos priežasties, pirmiausia turi nustatyti toksiną, kurio kiekis 1988 m. staiga išaugo kiekvienoje demografinėje srityje ir labiau paveikė berniukus santykiu 4:1.

RS: Vakcinų sužalotų vaikų tėvai buvo sujaudinti sužinoję, kad Jūs ir Jūsų partneris teisėje bandote iškviesti į teismą CDC DEMASKUOTOJĄ Dr. William Thompson Hazlehurst byloje Tenesyje. Gal galite skaitytojus informuoti apie tai, kaip sekasi?

RFK: Taip, Bryan Smith iš „Morgan and Morgan“ yra toks neeilinis ieškovo advokatas, kuris verčia Farmą drebėti. Mūsų klientas, Yates Hazlehurst, regresavo į autizmą po to, kai buvo paskiepytas timerosalio turinčia vakcina. Yateso byla išliko atmetus kitas 5000 Omnibuso Autizmo Proceso (Omnibus Autism Proceeding) bylas. Tai yra vienintelis atvejis per 30 metų, kuomet leista teigti, jog vakcinos gali sukelti autizmą. Ši byla išliko, nes Yates tėvai padavė į teismą ne tik farmacijos kompaniją, bet ir Yateso pediatrą dėl jo priežiūros standartų pažeidimo. Didžiausios Yates kliūtys yra 2004 m. IOM deklaracija, kad vakcinos nėra susijusios su autizmu ir Aukščiausiojo Teismo Bruesewitz valdžia, kuri remiasi IOM. Sprendimai labai priklausė nuo 2004 m. paskelbto Dr. Thompson tyrimo žurnale Pediatrics. Dr. Thompson dabar sako, kad tyrimas buvo sukčiavimo, manipuliavimo duomenimis ir jų sunaikinimo rezultatas. Šiuo tyrimu rėmėsi mažiausiai 110 paskesnių tyrimų, pasklebtų PubMed ir būtent jis yra esminis naujos religijos pagrindas, kad vakcinos autizmo nesukelia. Mes paprašėme teismo iškviesti Dr. Thompson, nes jo parodymai įrodytų, kad naujos religijos kertinis akmuo yra apgaulingas. Pagal federalinius įstatymus kviesti federacijos agentūros darbuotoją į teismą negalima, nebent tik įrodant, kad jo parodymų neįmanoma gauti iš jokių kitų šaltinių. Žinoma, šiuo atveju tai yra tiesa, nes buvo tik keturi žmonės, kurie matė CDC duomenų šaltinį ir niekas kitas iš jų nekalba. Tačiau, federalinis įstatymas reikalauja, kad pirmiausia šiame procese būtų kreiptasi į agentūros vadovą ir būtų prašoma jo leidimo iškviesti darbuotoją. CDC direktorius Dr. Thomas Friedan mūsų prašymą atmetė, kas visai nenustebino. CDC tikrai turi ką prarasti dėl teisingų Thompsono parodymų. Dėl šio sprendimo mes pateikėm federaliniam teismui apeliaciją.

TĖVŲ JĖGA – tėvai ir saugesnių skiepų šalininkai susirinko spalio mėn. prie CDC protestuoti prieš agentūros skiepų tyrimų klastojimą. (Iš kairės į dešinę) Catherine Masha, Tony Muhammad, Stefanie Van, Cynthia Reece.

RS: Kaip galėtų prisidėti žmonės, norintys Jums padėti?

RFK: Jie gali apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir užsiregistruoti tapti Vaikų Sveikatos Apsaugos nariais. Be to, kadangi mes planuojame bylinėtis su CDC ir tam tikrais valstybės sveikatos įgaliotiniais, mums reikia daugiau mus atstovaujančių narių. Jei Jūs norite tapti mus atstovaujančiu nariu ir turite timerosalio sužalotą vaiką ar esate pats nukentėjęs nuo timerosalio, tuomet susisiekite su mumis. Net jei Jūsų šeimoje nėra nukentėjusių nuo skiepų, mums vis tiek esate reikalingi. Šiuo metu mes stengiamės surinkti kuo daugiau nėščių moterų ir tėvų, turinčių mažamečius vaikus planuojamiems teismo procesams Niujorke, Kalifornijoje, Ajovoje, Misūryje, Ilinojuje ir Delavere. Mes mielai Jus užregistruosime kaip narį. Tai nereiškia, kad Jums reikės dalyvauti teisminiuose procesuose. Daugeliu atvejų mums tereikės gauti iš Jūsų paramos patvirtinimą. Mums reikia surinkti kiek įmanoma daugiau tėvų, kurių vaikai yra nukentėję nuo vakcinų. Tiesiog prisijunkite prie mūsų Vaikų Sveikatos Apsaugos internetinės svetainės ir išreikškite savo paramą mums.

RS: Ką mes, kaip tėvai, galėtumėme padaryti?

RFK: Vaikų Sveikatos Apsauga taip pat stengiasi įgyvendinti vadinamą Virtualaus Senato Posėdžio Projektą (Virtual Senate Hearing Project), kuriame norime, kad motinos ir tėvai papasakotų savo istorijas apie jų skiepais sužalotus vaikus. Ties šiuo projektu mes dirbame kartu su Vaxxed komanda. Mums reikia trumpų, iki dviejų minučių trukmės, namudinių įrašų. Mes norime, kad tėvai papasakotų savo istorijas taip, lyg jie kalbėtų Senato posėdyje. Mielai priimsime visus norinčius papasakoti savo istorijas kaip yra nukentėję dėl vakcinų. Mes norime sukurti autizmo kartos istorijų archyvą. Tiesiog prisijunkite prie svetainės, kad sužinoti daugiau.

RS: Prieš tai Jūs minėjote sunkią naštą, gulančią ant mokslininkų ir garsenybių pečių, jei jie abejoja skiepų saugumu. Ar kalbėdami apie vakcinų žalą Jūs nesibaiminate dėl savo karjeros, reputacijos ar net saugumo?

RFK: Šie dalykai man nėra svarbūs. Žala, kurią per pastarąjį dešimtmetį patyriau iš Farmos trolių ir šunpalaikių yra menkniekis palyginus su agonija, kurią kiekvieną dieną, kiekvieną minutę patiria autistas vaikas ir visa jo šeima. Nežinau, ką daryti su nesuskaičiuojamu kiekiu žurnalistų, mokslininkų ir gydytojų, kurie atsisakė garsiai kalbėti, kad nenukentėtų jų karjera… nors, pala, gal ir žinau. Einšteinas kartą pasakė, kad „Pasaulis yra pavojinga vieta ne dėl tų, kurie daro blogį, bet dėl tų kurie tai stebi ir nieko nedaro“.

Originalų straipsnį galite rasti paspaudus šią nuorodą: https://childrenshealthdefense.org/about-us/mercury-vaccines-cdcs-worst-nightmare/

Iš anglų kalbos vertė Kristina Rudienė

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s