Uncategorized

Santuoka sudaryta pragare

Monsanto kompanija parduota Bayer už $56.5 milijardus – įskaitant Monsanto įsiskolinimus, tai sudaro bendrą $66 milijardų vertės sandorį.

Susijungusi kompanija bus didžiausia sėklų ir agrochemikalų pardavėja pasaulyje. Monsanto, be abejonės, labiausiai neapkenčiama GMO kompanija visame pasaulyje, kuri buvo karštas diskusijų objektas ištisus dešimtmečius ir ypač pastaruoju metu, nes jų daugiausiai parduodamas produktas (RoundUp) savo sudėtyje turi glifosatą, kuris sukelia vėžį, autizmą ir kvėpavimo ligas.

Monsanto darė spaudimą plačiu mastu ir netgi pateikdavo teismui ieškinius, siekdama, kad produktų etiketėse būtų uždraustas GMO žymėjimas ir būtų panaikinta Pasaulio Sveikatos Organizacijos ataskaita, kurioje glifosatas įvardinamas kaip galimas kancerogenas.

Jeigu Monsanto sujungs savo jėgas su Bayer (viena iš labiausiai neapkenčiamų Didžiosios Farmacijos kompanijų pasaulyje), to pasekoje “sudaryta santuoka pragare” sukurs vaistų-sėklų-pesticidų kompaniją, kontroliuosiančią beveik 1/3 viso pasaulio sėklų rinkos ir beveik ¼ pesticidų rinkos.

Dauguma sutiks, kad tai prilygsta monopolijai. Daugiau apie tai bus žemiau straipsnyje. Tačiau tai ne pirmas kartas, kai Monsanto ir Bayer susijungia į komandą. Vietnamo karo metu abi firmos dalyvavo Oranžinio Agento (Agent Orange) kūrime. Ir šiuo metu abi firmos taip pat dalyvauja GMO rinkoje. Kalbant apie GMO, prieš keletą dienų aš žiūrėjau Fox žinių kanalą ir laidoje dalyvavęs “ekspertas” pareiškė, kad GMO yra būtina tam, kad išmaitintų pasaulį ir jog GMO maistas yra vienintelė išeitis. NETIESA! Tikriausiai minėtasis “ekspertas” nėra susidūręs su naujausiais tyrimais, ypatingai su IAASTD Atskaita, kuri yra viena iš išsamiausių ataskaitų apie maisto ir žemės ūkio ateitį (finansuota Pasaulio Banko ir JT, parengta daugiau nei 400 mokslininkų ir patvirtinta 59 šalyse). Šioje ataskaitoje jie nepatvirtino, kad GMO yra išsigelbėjimas nuo pasaulinio bado. Be to, remiantis USDA ir atliktais kontroliniais palyginamaisiais tyrimais, genetinė inžinerija ženkliai nepadidino JAV grūdų derliaus. Iš tikrųjų dauguma GMO turi mažesnį derlių negu ne-GMO grūdai. Ar aš minėjau, kad GMO grūdai buvo susieti su vėžiu ir turi sąrašą galimų sveikatai pavojų? Pažvelkim į abiejų šių kompanijų praeitį…

Trumpa BAYER istorija.

• 1863 metais Vokietijoje, Barmeno mieste įkurta Friedrich Bayer ir jo partnerio Johann Friedrich Weskott.

• Pirmojo Pasaulinio karo metu Bayer susidomėjo cheminių ginklų, įskaitant chloro dujas, gamyba.

• 1925 metais susijungė Bayer, BASF ir Hoechst, ir suformavo stambų Vokiečių konglomeratą Interessengemeinschaft Farben (IG Farben), kuris buvo vienintelis didžiausias Hitlerio rinkiminės kompanijos rėmėjas.

• IG Farben statė Aušvico koncentracijos stovyklas, kadaprūpintų vergų darbo jėga šalimais esančią IG Farben gamyklą (dar žinomą kaip IG Auschwitz). Ilgainiui Hitleris panaudojo šias stovyklas savo didybės manijos troškimui išnaikinti žydų tautą.

• 1941 metais Otto Armbrust, IG Farben tarybos narys, atsakingas už IG Farben Aušvico projektą, pasakė savo kolegoms: “mūsų nauja draugystė su SS yra palaiminimas. Mes ėmėmės visų priemonių integruojant koncentracijos stovyklas mūsų kompanijos gerovei.”

• IG Farben filialas gamino ir tiekė SS chemikalą Zyklon B. Šis nuodingas, cianido pagrindu pagamintas pesticidas, kuriam IG Farben turejo patentą, buvo naudojamas Holokausto metu nužudyti daugiau nei 1,000,000 žmonių koncentracijos/išnaikinimo stovyklose. IG Farben taip pat tiekė SS metanolį, naudotą kūnų deginimui.

• 1946 metais Niurnbergo Karo Nusikaltimų Tribunolas padarė išvadą, kad be IG Farben Antrasis Pasaulinis karas būtų neįvykęs.

• Niurnberge Fritz TerMeer (IG Farben vadovas) buvo apkaltintas vergove, masinėmis žudynėmis ir nusikaltimais prieš žmoniją. 1956 metais, po 5 metų kalėjimo jis tapo Bayer Tarybos pirmininku ir išlaikė šį postą beveik dešimt metų.

• 1962 metais, vos praėjus 15 metų po Niurnbergo Karo Nusikaltimų Tribunolo apkaltinimo, Bayer, BASF ir Hoechst vėl ėmėsi kito svarbaus žmonių teisių pažeidimo įkurdami Codex Komisiją.

• 1990 metais federalinė valdžia pradėjo tyrimą prieš Bayer dėl neetiškos apskaitos praktikos su Medicaid programa ir Teisingumo departamentas paskelbė Bayer kalta dėl sukčiavimo. Bayer turėjo sumokėti $14 milijonų, kad padengtų nepagrįstai išpūstų Medicaid paraiškų išlaidas.

• Yaz (2006 metais patvirtinta FDA) ir Yasmin (2001) buvo perversmą sukėlusios kontraceptinės tabletės su sintetiniu hormonu drospirenonu (DSP). Yaz arba Yasmin sukėlė šimtus jaunų ir sveikų moterų mirčių.

• Vaistas Trasylol buvo uždraustas 2006 metais tada, kai jis sukėlė tūkstančius pacientų mirčių kiekvieną mėnesį per ilgesnį nei dešimtmečio laikotarpį. Kai 2006 metų tyrimas parodė didelį skaičių mirčių, susijusių su Trasylol, FDA ir Bayer prireikė dviejų metų, kad išimtų vaistą iš rinkos. Vėliau buvo atskleista, kad Bayer paslėpė įrodymus dėl Trasylol sunkių šalutinių poveikių.

• 2008 metais Freiburge Vokiečių sąjunga kartu su prokuroru iškėlė kaltinimą Bayer valdybos tarybai, kuriame apkaltino Bayer dėl prisidėjimo prie masinės bičių žūties visame pasaulyje su savo agresyvia pesticidų prekyba. Nuo to laiko bičių situacija tik pablogėjo, tūkstančiai bičių šeimų žūsta nuo apnuodijimo pesticidu klotianidinu ir sukelia pasaulinę krizę.

MONSANTO nuodinga praeitis

• 1901 metais Monsanto buvo įkurta John Francis Queeny, 30-ties metų farmacijos pramonės veterano, St Louis mieste, Misurio valstijoje. Jos pirmasis produktas buvo dirbtinis saldiklis Sacharinas, kurį Monsanto pardavė Coca-Cola kompanijai.

• 1920 metais Ilinojuje buvo įkurta Monsanto cheminė kompanija ir gavo Monsanto miesto statusą, vėliau pervadintu Sauget miestu. Daug metų Sauget mieste Monsanto gamykla buvo JAV didžiausia polichlorintų bifenilų (PCB), kuriuos vėliau 1970 metais uždraudė, gamintoja. PCB yra stiprūs kancerogenai ir buvo susieti su dauginimosi, vystymosi ir imuninės sistemos sutrikimais. Remiantis atskleistais Monsanto dokumentų tūkstančiais puslapių (dauguma jų sužymėti tokiais įspėjimais kaip “SLAPTA: Perskaityti ir sunaikinti”), jie žinojo apie PCB pavojus nuo pat pradžių, bet nusprendė nuslėpti ką žino. Vienas Monsanto užrašas paaiškina jų pasiteisinimą: “Mes negalime sau leisti prarasti nei vieno verslo dolerio.”

• Antrojo Pasaulio karo metu Monsanto atliko svarbų vaidmenį Manhatano projekte kuriant atominę bombą.

• 1944 metais Monsanto pradėjo DDT, kuris buvo uždraustas 1972 metais, gamybą.

• Po Antrojo pasaulinio karo Monsanto rėmė cheminių pesticidų naudojimą žemės ūkyje ir pradėjo herbicido 2,4,5-T, kuriame yra dioksinas, gamybą. Vietnamo karo metu JAV kariuomenė inicijavo herbicidinio karo programą naudojant Oranžinį agentą (2,4,5-T ir 2,4-D mišinys, kuris turėjo labai dideles dioksino koncentracijas) kaip augmenijos naikintoją. Monsanto ir Dow Chemical kompanijos buvo dvi stambiausios Oranžinio agento, kuris buvo siejamas su vėžiu ir apsigimimais, gamintojos. Remiantis Vietnamiečių Užsienio Reikalų ministerijos duomenimis 4,8 milijonai vietnamiečių buvo paveikti Agent Orange ir tai sukėlė 400,000 mirčių ir neįgalumų bei 500,000 vaikų gimė su apsigimimais, kas paskatino apkaltinti Monsanto dėl karo nusikaltimų. Monsanto vidaus dokumentai parodė, kad Monsanto žinojo apie Oranžiniame agente esančio dioksino užkrėtimo problemą, kai jį pardavė JAV vyriausybei Vietnamo karo tikslams.

• 1973 metais Monsanto sukūrė ir užpatentavo glifosato molekulę, ir pradėjo gaminti Roundup. 2015 metais Pasaulio Sveikatos Organizacija paskelbė glifosatą kaip galimą kancerogeną. Nepaisant šio fakto, Roundup vis dar pardavinėjamas kaip “saugus.”

• 1982 metais Monsanto pirmą kartą genetiškai modifikavo augalo ląstelę.

• 1980-ųjų metų viduryje Monsanto nupirko chemijos kompaniją G.D. Searle, kuri turėjo aspartamo patentą, aktyvųjį produkto NutraSweet komponentą. Monsanto akivaizdžiai nepaisė tamsios aspartamo praeities, įskaitant 1980 metų FDA Sužalojimų tarybą, kurią sudarė trys nepriklausomi mokslininkai, patvirtinę, kad jis “gali sukelti smegenų auglius.” Aspartamo verslas tapo atskira Monsanto dukterine NutraSweet kompanija.

• 1980-ųjų pabaigoje ir 1990-ųjų pradžioje Monsanto išleido beveik $500,000, kad sužlugdytų Projektą 65 (Kalifornijos anti-toksinė įstatymo leidimo iniciatyva, kuri draudė išpilti chemikalus, sukeliančius vėžį ar apsigimimus, į geriamą vandenį) ir Projektą 128 (Kalifornijos pesticidų reguliavimo įstatymo leidimo iniciatyva, kuri būtų neleidusi Monsanto produkto alachloro, kuris buvo susietas su vėžiu). Tuo pačiu laikotarpiu Monsanto atliko savo pirmąjį lauko bandymą su genetiškai modifikuotais (GMO) grūdais.

• 1991 metais Monsanto buvo nubausta 1,2 milijono dolerių bauda už bandymą paslėpti užkrėsto vandens išpylimą į Mystic upę Konektikute.

• 1990-ųjų viduryje Monsanto sukūrė jų prieštaringą galvijų vaistą, rekombinuotą galvijų augimo hormoną (rBGH arba rBST), kuris yra gaminamas su genetiškai sukurta E. coli bakterija.

• Tuo pačiu laikotarpiu Monsanto tarp JAV korporacijų užėmė EPA Toksinų išleidimo sąrašo 5-tą vietą dėl išleistų 37 milijonų svarų toksiškų chemikalų į orą, žemę, vandenį ir požemius. Teksase Monsanto buvo įsakyta sumokėti atliekų tvarkymo kompanijai $41,1 milijoną dėl nuodingų atliekų išpylimo.

• 1996 metais Monsanto pristatė “Roundup paruoštas Sojos pupeles” ir “BT Medvilnę”, o 1998 metais – “Roundup paruoštus kukurūzus”.

• Iki 2007 metų Monsanto GMO sėklos sudarė virš 90% viso pasaulio atsargų.

• 2010 metais buvęs Monsanto lobistas Michael R. Taylor buvo paskirtas į FDA Maisto Saugumo komisijos pavaduotojo postą (lapė saugo vištidę).

• Nuo 2012 metų Monsanto išleido daugiau kaip $25 milijonus, kad sužlugdytų valstybės rinkimo įstatymų leidimo iniciatyvas sužymėti GMO ir dar daugiau milijonų, kad paveiktų Kongresą dėl priverstinio GMO žymėjimo. Bayer ir Monsanto sąjunga: Tai tiesioginė grėsmė Prieš tai išvardinti dalykai apie Bayer ir Monsanto yra tik ledkalnio viršūnė. Aš galėjau parašyti visą knygą, detalizuojančią nesąžiningą šių kompanijų veiklą per pastarąjį šimtmetį.

Man atrodo jūs supratote. Ši “paslėpta” Bayer ir Monsanto istorija parodo, kad abi šios kompanijos nuolat dalyvavo piktavališkuose siekiuose, kurie masiškai sukeldavo žmonijai sumaištį ir ligas, skausmą ir mirtį. Šios kompanijos yra kaip chroniška liga, graužianti mūsų pasaulio fizinę struktūrą. Jeigu šios dvi kompanijos sujungs jėgas, tamsi ir pavojinga sinergija ir piktybinė galia išplis ir bus tokia galinga, kad, vaizdžiai kalbant, Visata gali sprogti! Panaudojant Žiedų valdovo analogija, tai būtų tas pats kaip Sauronui gauti Žiedą. Ar ši sąjunga tikrai įvyks? Sunku atsakyti. Laimei yra antimonopoliniai įstatymai, kurie privers visą šį sandorį pereiti per milžinišką nagrinėjimą ir ilgus reguliavimo procesus tiek JAV, tiek ES. “Šis susijungimas nėra tiesus metimas,” pasakė Diana Moss, Amerikos Antimonopolio Instituto prezidentė. Be to, teisinė nuomonė, parašyta dviejų buvusių Teisingumo departamento pareigūnų (Antimonopolio padalinys) įrodo, kad susijungimas pažeistų Kleitono aktą ir būtų tiesioginis pažeidimas 2008 metų teismo nutarties.

Bayer ir Monsanto susijungimas tikrai gresia pasaulio maisto atsargoms su GMO dominavimu ir naikinančiais, kancerogeniniais žemės ūkio chemikalais. Dėka anti-GMO ir “Milijonai prieš Monsanto” judėjimų, biotechnologijų begemotas skriaudėjas atsidūrė ant virvių. Galbūt Monsanto tikisi, kad pakeitus pavadinimą mes užmiršime jos nuodingą praeitį. Monsanto, galvok iš naujo. Balamdžio 18 dieną Monsanto nusikaltimai prieš žmoniją buvo liudijami Monsanto Tribunale, The Hague, Olandijoje. Atminkite, jog tam, jog blogis laimėtų, geri žmonės turi nieko nedaryti. Mes turime laikytis kartu ir padėti šviesti savo kaimynus, kad galėtume tęsti kovą kartu… už savo vaikus ir kiekvieną būsimą kartą. Galbūt jau atėjo laikas patraukti į teismą taip pat Bayer ir Didžiąją Farmaciją ir sudaryti dar didesnę pasaulinę vieningą asamblėją. Galbūt mes tai galėtume pavadinti “Milijardai prieš Didžiąją Farmaciją ir Bayer-Monsanto.”

Autorius Artūras

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: