Skiepai, nužudyti negimę kūdikiai ir gyvūnų audiniai

Jau kelerius metus tarp nužudytų negimusių kūdikių ir eutanazijos priešininkų – susibūrusių grupių ir atskirų asmenų – plinta informacija apie plačiai naudojamas vakcinas, sukurtas nužudytų negimusių kūdikių audinių pagrindu. Nors iš pradžių daug kam šie pranešimai ir informacija nebuvo įtikinamai paremti dokumentais, kelių nužudytų negimusių kūdikių ir eutanazijos priešininkų grupių atliktų vėlesnių išsamių tyrimų metu buvo surinkta tiesioginių ryšio tarp nužudytų negimusių kūdikių audinių ir daugelio vakcinų įrodymų. Šis ryšys ir jo implikacijos dėl to, ar nužudytų negimusių kūdikių priešininkai turėtų apsvarstyti vakcinų naudojimą, iškelia kelis sudėtingus klausimus. Aiškindamasis šiuos klausimus, „Life Notes“ aptars su tuo susijusius mokslinius tyrimus, nužudytų negimusių kūdikių ir vakcinų ryšio dokumentavimą, moralinius/etinius klausimus apie nužudytų negimusių kūdikių audinių pagrindu sukurtų vakcinų naudojimą bei alternatyvias vakcinas.

Pagrindinės vakcinos ir ląstelių linijų tyrimai
Kai yra kuriama vakcina, iš pradžių surenkami faktinio viruso mėginiai, kurie vėliau yra auginami ir modifikuojami laboratorijose, siekiant sukurti susilpnintą ligos štamą. Norint sukurti susilpnintą virusinį štamą, jo auginimui reikia turėti terpę arba „ląstelių kultūrą“. Virusas įsiskverbia į kultūros ląsteles, minta jomis, bręsta ir dauginasi. Ląstelių kultūros yra vieno tipo ląstelės, kurios dauginasi nuspėjamu būdu ir gali būti laikomos laboratorijos aplinkoje kelerius metus ar net dešimtmečius. Šios ilgaamžės ląstelių kultūros yra vadinamos „ląstelių linijomis“. Pradinės ląstelės, pradedančios tokias ląstelių linijas, imamos iš įvairių šaltinių – nuo beždžionių embrionų ir inkstų ląstelių iki vištų ir triušių embrionų ir, deja, iš nužudytų negimusių žmonių kūdikių. Susirūpinimą kelia tai, kad daugelis plačiai naudojamų vakcinų buvo sukurtos naudojant ląstelių linijas, kurios iš pradžių buvo iš pasirinktinai nužudytų negimusių kūdikių paimtos ląstelės. Pačių vakcinų sudėtyje nėra ląstelių, tačiau yra reikšmingų „likutinių“ biologinių komponentų iš vakcinose asimiliuotų žmogaus ląstelių, įskaitant ląstelių baltymus ir išmatuojamas žmogaus DNR dalis. Kai kuriose vakcinose žmogaus biologinių preparatų lygis yra gerokai didesnis nei FDA rekomenduojami standartai.

Ląstelių linijos, sukurtos iš nužudytų negimusių kūdikių
Egzistuoja dvi (šiai dienai egzistuoja daugiau nei dvi) žmogaus kilmės ląstelių linijos, kurios yra plačiai naudojamos kuriant vakcinas. Šios ląstelių linijos pavadintos pagal laboratorijų, kuriose jos buvo sukurtos, pavadinimus. Viena ląstelių linija yra žinoma „WI-38“ pavadinimu ir buvo sukurta Wistar institute Filadelfijoje, Pensilvanijos valstijoje. Kita ląstelių linija – MRC-5 – buvo sukurta Anglijos Medicinos mokslinių tyrimų taryboje. WI-38 sukūrė dr. Leonard Hayflick 1962 m., panaudojęs nužudyto negimusio kūdikio moteriškos lyties plaučių ląsteles; kūdikis buvo nužudytas maždaug trečiojo nėštumo mėnesio pabaigoje. Dr. Hayflick straipsnyje, paskelbtame žurnale „Eksperimentiniai ląstelių tyrimai“ („Experimental cell research“), yra teigiama, kad trys ląstelių linijos – WI-26, WI-38 ir WI-44 – buvo sukurtos iš nužudytų negimusių kūdikių. „Visi embrionai buvo gauti po chirurginių nužudymų ir buvo maždaug trijų mėnesių gestacijos amžiaus.“
Dr. Stanley Plotkin, sukūręs raudonukės, skiepą kuriame naudojama WI-38, atsakė į tarptautinėje konferencijoje užduotą klausimą apie WI-38 kilmę. Dr. Plotkin nurodė:
„Vaisių pasirinko dr. Sven Gard specialiai šiam tikslui. Abu tėvai yra žinomi ir, deja, reikia pastebėti, kad jie yra sutuoktiniai, jie vis dar yra gyvi, jiems viskas gerai, kaip manoma, jie gyvena Stokholme. Negimęs kūdikis buvo nužudytas, nes sutuoktiniai nenorėjo turėti daugiau vaikų. Nei vieno iš tėvų šeimoje nebuvo paveldimų ligų ar vėžio atvejų.“
MCR-5 ląstelių linijos, sukurtos 1966 m., kilmę žurnale „Gamta“ („Nature“) dokumentavo trys britų mokslininkai, dirbantys Nacionaliniame medicinos tyrimų institute. Jie rašė: „Mes sukūrėme dar vieną ląstelių štamą, taip pat gautą iš kūdikio plaučių audinio, paimto iš 14 (3 mėn. ir 2 sav.) savaičių vyriškos lyties kūdikio, pašalinto dėl psichiatrinių priežasčių iš 27 metų moters įsčių, kurios šeimos genetinė istorija buvo normali ir kuriai nepasireiškė neoplastinės ligos požymių negimusio kūdikio nužudymo metu ir mažiausiai trejus metus po to.“
Pažymėję, kad jų tyrimas yra analogiškas dr. Hayflick WI-38 ląstelių linijos sukūrimui, mokslininkai straipsnį baigė tokia išvada: „Mūsų tyrimai rodo, kad, remiantis šiuo metu priimtais kriterijais, MRC-5 ląstelės – kurių kilmė panaši į WI-38 ląstelių – pasižymi įprastomis savybėmis ir taip gali būti naudojamos tais pačiais tikslais, kaip ir WI-38 ląstelės.“
Abiejų šių ląstelių linijų atvejais yra gana akivaizdu, jog buvo daroma prielaida, kad nužudyti negimę kūdikiai buvo sveiki ir kad nebuvo gyvybei pavojingų būklių ar kitos mediciniškai pagrįstos priežasties atlikti šių dviejų kūdikių nužudymus. Gana neseniai, 1985 m., buvo sukurta dar viena ląstelių linija – PER C6, kuri šiuo metu yra naudojama tyrimuose, skirtuose sukurti Ebolos vakciną ir ŽIV vakciną. PER C6 kilmė yra aiškiai dokumentuota. Teikdamas paaiškinimus Maisto ir vaistų administracijos Vakcinų ir susijusių biologinių produktų patariamajam komitetui, PER C6 sukūręs mokslininkas dr. Alex Van Der Eb pareiškė: „Taigi aš iš kūdikio išskyriau tinklainę [ląsteles]; kiek buvo matyti, 18 (4 mėnesiai) savaičių amžiaus kūdikis buvo sveikas. Šeimos istorijoje nebuvo nieko ypatingo; nėštumas buvo visiškai normalus iki 18 savaičių. Pasirodė, kad tai buvo socialinių priežasčių sąlygotas kūdikio nužudymas (abortus provocatus) – ir atliktas tik todėl, kad moteris norėjo atsikratyti kūdikio.“
Šiuo metu yra kuriamos kelios vakcinos, kuriose naudojama PER C6 ląstelių linija. Be abejonės, ląstelės, naudotos sukurti PER C6, buvo paimtos iš nužudyto negimusio sveiko kūdikio, iš sveikos motinos socialinio patogumo sumetimais. Nors daugelis šiandien plačiai naudojamų vaikų vakcinų buvo sukurtos naudojant kūdikio WI-38 ir MRC-5 ląstelių linijas, yra keletas vakcinų, sukurtų naudojant gyvūnų ląstelių linijas. Kitame puslapyje pateiktoje lentelėje yra nurodytos visos JAV vaisių kilmės vakcinos ir galimos jų alternatyvos.

JAV iš abortuotų vaisių ląstelių linijų gaminamos vakcinos

LigaVakcinaGamintojasLąstelių linija
Adenovirusas„Barr Labs“ Inc. WI-38
VėjaraupiaiVarivax„Merck & Co.“ MRC-5 ir WI-38
Difterija, stabligė,
kokliušas,
poliomielitas, HIB
Pentacel„Sanofi Pasteur“ MRC-5
Hepatitas AHavrix Vaqta „GlaxoMisthKline“
„Merck & Co.“
MRC-5
MRC-5
Hepatitas A-BTwinrix „GlaxoMisthKline“ MRC-5
Tymai, kiaulytė,
raudonukė
MMR IIWI-38
Tymai, kiaulytė,
raudonukė, vėjaraupiai
ProQuad „Merck & Co.“ MRC-5 ir WI-38
PasiutligėImovax„Sanofi Pasteur“MRC-5
Juostinė pūslelinėZostavax„Merck & Co.“ MRC-5

Aukščiau pateiktas sąrašas yra išsamus ir paimtas iš FDA patvirtintų vakcinų informacinių lapelių. Šiuo metu JAV nėra patvirtintų alternatyvių adenoviruso, vėjaraupių, hepatito A, tymų, kiaulytės, raudonukės ir juostinės pūslelinės vakcinų. 2008 m. „Merck & Co“ paskelbė, kad jų alternatyvios kiaulytės ir tymų vakcinos „Mumpsvax“ ir „Attenuvax“ nebebus gaminamos. Nauja adenoviruso vakcinos versija yra šiuo metu patvirtinta tik naudoti kariškiams.

JAV gaminamos alternatyvios vakcinos

LigaSkiepasGamintojasTerpė
Difterija, stabligė
kokliušas
Daptacel/ Adacel
Infanrix/ Boostrix
„Sanofi Pasteur“
„GlaxoSmithKline“
Kelios
Kelios
Difterija, stabligė,
kokliušas ir
poliomielitas
Kinrix„GlaxoSmithKline“ Kelios
Difterija, stabligė,
kokliušas, hepatitas B
ir poliomielitas
Pediarix„GlaxoSmithKline“Kelios
Hepatitas BENGERIX-B
Recombivax
„GlaxoSmithKline“
„Merck & Co.“
Mielės
Mielės
Hepatitas B ir HIB COMVAX„Merck & Co.“ Kelios
HIBActHIB
Hiberix
PedvaxHIB
„Sanofi Pasteur“
„GlaxoSmithKline“
„Merck & Co.“
Pusiau sintetinė Pusiausintetinė
Mielės
PoliomielitasIPOL„Sanofi Pasteur“ Beždžionių inkstai
PasiutligėRabAvert „Novartis“Sintetinė

Ar galima naudoti tokias vakcinas? Moraliniai ir etiniai argumentai
Etinis keblumas, kurį sukelia nužudytų kūdikių pagrindu sukurtos vakcinos, yra – apmaudus. Tų asmenų, kurie priešinasi nužudytų negimusių kūdikių pagrindu sukurtų vakcinų naudojimui, moralinė perspektyva yra suprantama. Jei šie skiepai būtų buvę išbandyti su pacientais be jų sutikimo, panašiai kaip Tuskegee sifilio eksperimentų atveju, kiltų didelis pasipiktinimas, o asmenų, atsakingų už pacientų teisių pažeidimą, lauktų rimtos pasekmės. Tačiau aptariamų vakcinų kūrimo atveju mokslininkai ne tik kad negavo tyrimų subjektų sutikimo, bet tikslingai atėmė jų gyvenimą. Sprendžiant sudėtingus etinius klausimus, vienas iš pagrindinių klausimų yra tai, kaip žmonės gali
veikti laikydamiesi moralinių principų, jei jie gyvena pasaulyje, kuris yra kupinas amoralumo? Kuo labiau asmens dabartinis veiksmas (vakcinos naudojimas) ir įsivaizdavimas (apsaugoti vaiką nuo ligos) yra nutolęs nuo ankstesnio amoralaus veiksmo (negimusio kūdikio nužudymas), tuo mažiau asmenį varžo ankstesnio veiksmo amoralumas. Vatikano Popiežiškosios gyvybės akademijos ir JAV bei Didžiosios Britanijos vyskupų konferencijos išsamiai nagrinėjo šį klausimą ir padarė išvadą, kad vakcinų naudojimas yra moraliai leistinas. Vis dėlto kai asmuo sužino, kad tam tikrų vakcinų kilmė nėra morališkai nepriekaištinga, jis privalo siekti etinių alternatyvų ir informuoti apie savo prieštaravimus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir vakcinos gamintojus. Kai kurie skatino tėvus naudotis ir reikalauti tik vakcinų, sukurtų moraliai priimtinomis priemonėmis.
Kiti, pavyzdžiui, medicinos gydytojas Jack Willke (buvęs „Nacionalinės teisės į gyvybę komiteto“ pirmininkas) ir velionis medicinos gydytojas Bernard Nathanson (eutanazijos ir negimusių kūdikių žudymo priešininkų aktyvistas ir edukacinio filmo „The Silent Scream“ kūrėjas) išreiškė nuomonę, kad vakcinų naudojimas yra morališkai leistinas.
Visi nagrinėjamo klausimo komentatoriai vieningai sutaria, kad kiekvienas žmogus turi žinoti faktus apie vakcinas, o nužudytų negimusių kūdikių ir eutanazijos priešininkai turėtų pasistengti įtikinti – ar net daryti spaudimą – vakcinų gamintojus atsisakyti neetiškų produktų ir naudoti etiškai priimtinus produktus.

Vertė iš anglų kalbos Gintarė B.

Literatūros šaltiniai:

1. L. Hayflick et al., “The Limited In Vitro Lifetime of Human Diploid Cell Strains,”
Experimental Cell Research 37, (1965): 615.
2. “Gamma Globulin Prophylaxis; Inactivated Rubella Virus; Production and Biological Control of Live Attenuated Rubella Virus Vaccines,” American Journal of
Diseases of Childhood 118, no. 2 (1969): 378.
3. J.P. Jacobs et al., “Characteristics of a Human Diploid Cell Designated MRC-5,”
Nature 227 (1970): 168.
4. Ibid.,170.
5. Transcript of the Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee of the U.S. Food and Drug Administration, hearing date 16 May 2001, 91.
6. Judie Brown, “The Means of Vaccines,” National Catholic Register, April 30-May 6,
2000.
7. J.C. Wilke, M.D., “Vaccines, Today’s Controversy,” Life Issues Connector, Life Issues
Institute, July 2001.
8. Bernard Nathanson, M.D., “Vaccin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s