Neigiamas 5G poveikis aplinkai ir sveikatai yra daug rimtesnis nei manoma

Pagal Bharat Dogra

5G technologijos naudojimas stipriai įtakoja žmonių sveikatą bei aplinką, tačiau mes retai suvokiame tikrąją šios krizės jėgą.

Apie 5G komunikacijų technologiją daugiausiai buvo kalbama atsižvelgiant tik į jos teikiamą naudą aukštųjų technologijų srityje arba kokią konkurenciją ji sukels verslui. Tačiau, žvelgiant iš žmonių ir visų gyvybės formų pusės, daug svarbesnis klausimas, tiksliau daugybė tikrai svarbių klausimų, yra susiję su labai rimtu neigiamu šios technologijos poveikiu aplinkai ir sveikatai. Šio klausimo svarba yra tokia didelė, kad tam turėtų būti teikiama žymiai daugiau reikšmės.

Daugiau nei 180 mokslininkų ir gydytojų iš 36-ių šalių savo kreipimesi į Europos Sąjungą („EU 5G Appeal“) įspėjo apie 5G pavojų, dėl kurio smarkiai išaugs nevalingas elektromagnetinės spinduliuotės poveikis. Šie mokslininkai paragino ES laikytis Europos Tarybos rezoliucijos Nr. 1815, prašant nepriklausomos darbo grupės iš naujo įvertinti poveikį sveikatai. Apeliaciniame skunde teigiama:

„Mes, žemiau pasirašę mokslininkai, rekomenduojame penktosios kartos (5G) diegimo telekomunikacijoms moratoriumą (atidėjimą) tol, kol nepriklausomi mokslininkai iki galo ištirs galimus pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. 5G, kartu su jau veikiančiomis 2G, 3G, 4G, belaidžiu internetu ir kitomis telekomunikacijomis, žymiai padidins radijo dažnio elektromagnetinių laukų (RF-EMF) poveikį. Jau yra įrodyta, kad RF-EMF yra kenksmingas žmonėms ir aplinkai.“

Vienas šio kreipimosi iniciatorių yra prof. Dr. L Hardelas (L. Hardell), Švedijos Orebro universiteto onkologijos profesorius. Jis pareiškė: „Dabar yra kuriama penktoji radijo dažnių radiacijos karta (5G). Tai daroma be dozimetrinio nustatymo ar galimo poveikio sveikatai tyrimo. Žiniasklaida ypatingai giria visas galimybes, kurias žada suteikti ši technologija, pavyzdžiui, savaeigį automobilį ir daiktų internetą (IoT). Apie pasekmes žmonių, augalų ir gyvūnų sveikatai nė neužsimenama. Už tokią nesubalansuotą informaciją yra atsakingi politikai, valdžia ir žiniasklaida. Paprastiems žmonėms nėra suteikiama galimybė išklausyti prieštaringų nuomonių apie šios technologijos plėtrą. Radijo dažnio radiacijos poveikis sveikatai nėra žiniasklaidos reikalas…

Tiesą pasakius, keli mokslininkai pradėjo protestuoti prieš 5G dar labai ankstyvoje šios technologijos kūrimo stadijoje. Dar vienas suinteresuotų, aukštas pareigas užimančių žmonių, įskaitant vyresniuosius mokslininkus, kreipimasis (International Appeal – IA Appeal – Stop 5G Earth and Space) dokumentavo ankstyvus perspėjimus: „Dar prieš pasiūlant 5G, dešimtys tarptautinių mokslininkų pateiktų peticijų ir kreipimųsi, įskaitant ir Freiburgerio apeliaciją (Freiburger Appeal), kurią pasirašė daugiau kaip 3 tūkstančiai gydytojų, ragino stabdyti bevielio ryšio technologijų plėtrą ir taikyti moratoriumą naujoms bazinėms stotims“.

2015 metais, 215 mokslininkų iš 41 šalies, Jungtinėms Tautoms (JT) ir Pasaulio Sveikatos Organizacijai (PSO) išreiškė savo susirūpinimą. Jie teigė, kad „daugybė naujausių mokslinių publikacijų parodė, kad EMF (elektromagnetiniai dažniai) gyvus organizmus veikia gerokai žemesniu, lyginant su daugelio tarptautinių ir nacionalinių rekomendacijų nustatytu, lygiu“. Daugiau nei 10 tūkstančių recenzuotų mokslinių tyrimų įrodo radijo dažnių radiacijos žalą žmonių sveikatai. Žalingi poveikiai gali būti:

Širdies ritmo pokyčiai, pakitusi genų raiška, pakitusi medžiagų apykaita, pakitusi kamieninių ląstelių raida, vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, kognityviniai (pažinimo) sutrikimai, DNR pažeidimai, poveikis bendrai savijautai, padidėjęs laisvųjų radikalų kiekis, mokymosi ir atminties sutrikimai, sutrikusi spermatozoidų veikla ir kokybė, persileidimas, neurologinė žala, nutukimas, diabetas bei oksidacinis stresas.

Žalingas poveikis vaikams pasireiškia kaip autizmas, hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD) ir astma.

Neigiamas poveikis neapsiriboja vien tik žala žmonėms, nes yra daugybė įrodymų, kad radiacija padarė daug žalos ir įvairiems augalams, laukiniams bei laboratoriniams gyvūnams, įskaitant skruzdėles, paukščius, miškus, varles, vaisines museles, medaus bites, vabzdžius, žinduolius, peles, pievų žiurkes, medžius.

Nuorodos į mokslinius tyrimus, kuriuose atkreipiamas dėmesys į įvairias sveikatos problemas bei daromą žalą įvairioms sveikatos formoms, pateiktos pirminiuose apeliacijos dokumentuose. IA apeliaciniame skunde (IA Appeal) rekomenduojama: „Laikantis etikos reikalavimų ir tarptautinių susitarimų reikia imtis neatidėliotinų veiksmų apsaugoti žmoniją ir aplinką“, atsižvelgiant į tai, kad 5G neišvengiamai padidins nevalingos bevielės spinduliuotės kiekį.

Be to, šiame apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad norint perduoti milžinišką duomenų kiekį, reikalingą daiktų internetui (IoT), 5G technologija, kai jau bus visiškai įdiegta, tam naudos milimetrines bangas, kurios sunkiai prasiskverbia pro kietas medžiagas. Todėl, kiekvienam duomenų perdavėjui, kiekvienoje pasaulio gyvenvietėje kas 100 metrų reikės įrengti bazines stotis. Skirtingai nuo ankstesnių belaidžio ryšio technologijos kartų, kai viena antena apima platų transliacijos plotą, 5G bazinėse stotyse ir įrenginiuose bus kelios „fazine matrica“ išdėstytos antenos, kurios kartu skleis fokusuotus, valdomus, į lazerį panašius, vienas paskui kitą sekančius energijos pluoštus.

IA apeliaciniame skunde yra teigiama, kad 5G telefone bus dešimtys mažų antenų, kurios visos veikdamos kartu atseks ir nukreips sukauptą siaurą signalo spindulį į artimiausią mobiliojo telefono bokštą. JAV federalinė ryšių komisija (FCC) patvirtino taisykles, kuriomis remiantis tokių spindulių veikimo galia gali siekti net 20 vatų, o tai yra dešimt kartų galingesnis nei dabartiniams telefonams leidžiamas lygis. Kaip teigiama apeliacijoje, kiekvienoje 5G bazinėje stotyje bus šimtai ar tūkstančiai antenų, kurios savo aptarnavimo zonoje vienu metu nukreips keletą lazerio spindulių į visus mobiliuosius telefonus ir kitus vartotojo įrenginius. Ši technologija vadinama „daugybinė įeiga ir daugybinė išeiga“ (multiple input multiple output) arba MIMO. FCC taisyklės leidžia veikiančios 5G bazinės stoties spinduliuotės galingumui siekti net 30 000 vatų 100-ui MHz spektrui arba, atitinkamai, 300 000 vatų 1-am GHz spektrui, kas yra dešimtis ar šimtus kartų galingesnis nei dabartinėms bazinėms stotims leidžiamas lygis.

Be to, IA kreipimasis atkreipia dėmesį ir į didžiulį planetos orbitoje esančių 5G įrenginių pavojų. Apeliacijos dokumentuose teigiama, kad mažiausiai penkios kompanijos siūlo tiekti 5G ryšį iš kosmoso naudojant žemoje ir vidutinėje Žemės orbitose esančius palydovus. Kiekvienas palydovas iš tūkstančių, faziniu masyvu išdėstytų antenų skleis milimetrines bangas, kurių veikimo spinduliuotės galingumas sieks 5 milijonus vatų. Nors palydovų skleidžiama žemę pasiekianti energija ir bus mažesnė nei antžeminių antenų, tačiau ji apšvitins planetos sritis, kurių nepasiekia kiti siųstuvai ir veiks kaip papildomas antžeminio 5G ryšio perdavimo iš milijardų IoT objektų būdas. Dar svarbiau yra tai, kad palydovai bus Žemės planetos magnetosferoje, kuri daro didelę įtaką elektrinėms atmosferos savybėms. IA kreipimesi pabrėžiama: „Žemės elektromagnetinės aplinkos pakeitimas gali būti dar didesnė grėsmė gyvybei nei antžeminių antenų spinduliavimas“.

Abejojant visu sprendimų priėmimo procesu, šiame dokumente teigiama: „Iki šiol 5G ryšio diegimo suinteresuotosios šalys buvo tik pramonė ir valdžios institucijos, o su garsiais tarptautiniais EMF mokslininkais, kurie tūkstančiais atliktų recenzuotų tyrimų metu yra užfiksavę nerimą keliantį poveikį sveikatai bei biologinį poveikį žmonėms, gyvūnams, vabzdžiams ir augalams, pasitarta nebuvo. Dabartinių neadekvačių saugos gairių priežastis yra ta, kad standartus nustatančių įstaigų interesų konfliktai dėl jų santykių su telekomunikacijų ar elektros įmonėmis, pakerta nešališkumą, kuris turėtų reglamentuoti nejonizuojančios spinduliuotės viešo apšvitinimo standartų reguliavimą.“

IA apeliacijoje apgailestaujama, kad „skubėdami įgyvendinti 5G projektą ir skatindami nevaržomą kosmoso erdvės naudojimą, Europos Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir kiekviena nacionalinė valdžia visame pasaulyje imasi priemonių „kliūčių neturinčiai“ reguliavimo aplinkai užtikrinti. Jie draudžia vietos valdžios institucijoms vykdyti aplinkosaugos įstatymus ir „siekia greito bei ekonomiško diegimo“ pašalinant „nereikalingą naštą…, pavyzdžiui, vietos planavimo procedūras ir įvairias specifines elektromagnetinio lauko (EML) emisijos ribas, o taip pat ir jiems sujungti reikalingus metodus.“

Šis kreipimasis išreiškia susirūpinimą ir dėl valdžios priiminėjamų įstatymų, pagal kuriuos belaidžius įrenginius būtų leidžiama naudoti visuose viešuosiuose keliuose. Iki šiol dauguma bevielio ryšio įrenginių buvo įrengti privačiose nuosavybėse tam tikru atstumu nuo namų bei įmonių. „Tačiau, tarp 5G siųstuvų turi būti mažesnis nei 100 metrų atstumas, todėl dabar jie bus statomi ant šaligatvio priešais namus ir įmones, tiesiai virš pėsčiųjų galvų, įskaitant ir mamas su mažais vaikais.“ Galiausiai, IA apeliacija pateikė Jungtinėms Tautoms, PSO ir visoms nacionalinėms valdžioms šias rekomendacijas:

a) Imtis neatidėliotinų priemonių sustabdyti 5G diegimą tiek Žemėje, tiek kosmose, kad būtų apsaugota visa žmonija, ypač kūdikiai, vaikai, paaugliai bei nėščios moterys, o taip pat ir visa aplinka;

b) Laikytis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir 1815 Europos Tarybos rezoliucijos informuojant piliečius, įskaitant mokytojus ir gydytojus, apie RF radiacijos keliamą pavojų sveikatai (suaugusiems ir vaikams) bei paaiškinti, kodėl jie turėtų ir kaip galėtų išvengti bevielio ryšio ir jo bazinių stočių, ypač dienos priežiūros centruose, mokyklose, ligoninėse, namuose ir darbo vietose ar šalia jų;

c) Vietoj belaidžio ryšio teikti pirmenybę laidinėms telekomunikacijoms;

d) Uždrausti belaidžio ryšio/telekomunikacijų pramonei naudoti savo lobistines organizacijas, kad įtikinti pareigūnus priimti sprendimus, leidžiančius toliau plėsti RF spinduliuotę, įskaitant antžeminį bei kosminį 5G ryšį;

e) Nedelsiant, be pramonės įsikišimo, paskirti tarptautines, iš tikrųjų nešališkų ir interesų konfliktų neturinčių EMF ir sveikatos mokslininkų grupes, kad būtų nustatyti nauji tarptautiniai radijo dažnių skleidžiamos radiacijos saugos standartai, kurie nebūtų pagrįsti vien tik pagal kaupiamąjį poveikį nustatytais galingumo lygiais ir, kad saugotų ne tik nuo šiluminio ar poveikio žmonėms padarinių atskirai, bet bendrai nuo visų galimų poveikio sveikatai bei aplinkai pasekmių;

f) Nedelsiant, be pramonės įsikišimo, paskirti mokslininkų, turinčių žinių EMF, sveikatos, biologijos ir atmosferos fizikos srityse, tarptautines grupes, kad būtų galima sukurti išsamią reguliavimo sistemą, kuri, atsižvelgiant į radijo dažnių skleidžiamą radiaciją, raketų išmetamąsias dujas, juoduosius suodžius ir kosmines šiukšles bei jų poveikį ozono sluoksniui, pasauliniam klimato atšilimui, atmosferai ir gyvybės Žemėje išsaugojimui, užtikrintų žmonėms ir aplinkai saugią kosminę erdvę. Ne tik antžeminės, bet ir kosminės technologijos turi būti tvarios tiek suaugusiems ir vaikams, tiek gyvūnams ir augalams.

Iš anglų kalbos vertė Kristina Rudienė

Originalų straipsnį rasite nusoaudę šią nuorodą: https://www.thenewleam.com/2020/09/the-adverse-impact-of-5g-on-health-and-environment-are-far-more-serious-than-popularly-conceived/?fbclid=IwAR3GlPg2B03q3tpjYzEnhZ7qWLsWWTeGcwPvRE2Qe6KU9S4PstWQVDd2eeE

Šaltiniai:

  1. https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
  2. https://www.researchgate.net/publication/342973676_Comment_Health_risks_from_radiofrequency_radiation_including_5G_should_be_assessed_by_experts_with_no_conflicts_of_interest
  3. https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
  4. https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-fund-agriculture-big-tech-fcc/?utm_source=fb&utm_medium=defender&fbclid=IwAR0WToU5cyE6SqgbDLHYlVEhUVcjV-65Ygs3o1h9T__JuxEi1bquu9y8zc4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s